Drankvergunning voor vaste drankgelegenheid

E-loket

Hoe werkt het e-loket
 • Aanvraag drankvergunning voor een vaste drankgelegenheid

  Formulier

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bv. café, restaurant, cafetaria,...) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn,...) en sterke drank (bv. gin, cognac, cocktail,...). 

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen. 

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet je voldoen aan de moraliteits- en hygiënevoorwaarden. 

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning). 

Dit attest moet aangeleverd worden door: 

 • de uitbater;
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde; 
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen. 

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen. 

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgebonden. 

De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

 • een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90m³ inhoudsruimte; 
 • een goede toegankelijkheid; 
 • voldoende gescheiden toiletten; 
 • een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid; 
 • een goed verwarmingssysteem voor aan aangename gevoelstemperatuur; 
 • voldoende verluchting; 
 • naleving van de geldende rookreglementering. 

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden. 

Procedure

Je vraagt een drankvergunning aan bij de gemeente waar jouw drankgelegenheid zich bevindt via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) voor elk van volgende personen: 

 • de uitbater;
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen; 
 • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat. 

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse) levert de gemeente de drankvergunning af. 

De aanvraag doe je best vóór de opening van je zaak. Je dient je aanvraag in via vergunningen@bornem.be.

Voor dit product kan je ook een afspraak maken.

Maak je afspraak

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van: 

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten,...
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing,...). 

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis. 

Uitzonderingen

Drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht. 

Regelgeving

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina