Vergunning voor drankgelegenheid

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Elke sluiting of wijziging in de exploitatie van de drankgelegenheid dien je mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen.

Occasionele drankgelegenheden moeten in principe niet over een drankvergunning beschikken. Een occasionele drankgelegenheid wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk. Dit gedurende maximaal 15 opeenvolgende dagen en hoogstens 10 keer per jaar. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Voor het verstrekken van sterke drank op het openbaar domein moet je steeds een voorafgaande toelating verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Je dient te voldoen aan alle andere en hogere reglementering voor de uitbating van een drankgelegenheid.

Je dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de Wet van 28 december 1983.

Procedure

De aanvraag doe je best vóór de opening van je zaak. Je dient je aanvraag in via vergunningen@bornem.be.

Voor dit product kan je ook een afspraak maken.

Maak je afspraak

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
patrimonium@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

In juli en augustus wijken de openingsuren op woensdagnamiddag af.

Op volgende woensdagen kan je langskomen op afspraak tussen 13.30 en 19 uur:

  • 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus.

Op volgende woensdagen kan dat tussen 13.30 – 17 uur:

  • 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus.

Deel deze pagina