Bouwmisdrijf

Bouwmisdrijven zijn strafbare inbreuken op de reglementering van de ruimtelijke ordening.
Het kan dan gaan over reglementering voortvloeiende uit voorschriften van stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen...

De correctionele rechtbank kan een strafrechtelijke veroordeling (gevangenisstraf en/of een geldboete) uitspreken, en je bovendien veroordelen tot het uitvoeren van herstelmaatregelen door:

  • al de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen
  • bepaalde aanpassingswerken uit te voeren
  • een geldsom te betalen die evenredig is aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen door de uitgevoerde werken

Normaal gezien zal er altijd gestreefd worden naar het herstel in de oorspronkelijke staat.

Waar?
Voor sommige bouwmisdrijven kan er een regularisatie aangevraagd worden. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst omgeving.

 

Voorwaarden

Er wordt vanzelfsprekend verwacht dat je de verkregen vergunningen en bouwplannen naleeft.
Ook wordt verwacht dat je een vergunning aanvraagt in de gevallen waar dat verplicht is.

 

Procedure

Je kan een bouwmisdrijf melden bij de politie, de dienst omgeving of bij de provinciale afdeling Inspectie Ruimtelijke Ordening.
Men gaat dan ter plaatse controleren en, indien nodig, wordt een proces-verbaal opgesteld.
In een volgende fase kan een veroordeling volgen door de correctionele rechtbank.

 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina