Openbaarheid van bestuur

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz. ...

Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het gemeentebestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid. De burger kan zelf aan de gemeente verzoeken bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

 

Procedure

Dien een aanvraag in via het e-loket formulier op deze pagina.

Als jouw aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien of wordt het afschrift bezorgd. Indien je graag nog wat meer uitleg zou hebben, dan kan je een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.

Bestaat er een gegronde reden om je de inzage van een document te weigeren, dan ontvang je hiervan eveneens bericht. Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur bevat immers een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat onder meer om geheimhoudingsplichten, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economisch belang, de openbare orde.

Regelgeving

Het Vlaamse decreet  is het meest relevant voor de gemeenten en maakt je snel wegwijs in de materie.

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina