Rechtspositieregeling

In de rechtspositieregeling worden de voornaamste zaken van het personeelsbeleid vastgelegd. De rechtspositieregeling legt de spelregels vast rond o.a. rekrutering en selectie, waardering, verloning en opleiding. Anders dan privé-bedrijven, moeten wij als lokale overheid bijvoorbeeld deze spelregels respecteren bij het invullen van vacatures binnen de organisatie, dit met het oog op de gelijke toegang tot het openbaar ambt.

RPR gemeente: Laatste aanpassing college van Burgemeester en Schepenen van 14 augustus 2019

Openingsuren & contact

Personeel

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
personeel@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

Deel deze pagina