Jaarmarkt

E-loket

Hoe werkt het e-loket
  • Inschrijvingsformulier jaarmarkt Bornem - 4 oktober 2023

    Formulier

Elk jaar organiseren wij een jaarmarkt op woensdag, na de grote kermis in Bornem. Die kermis is op zondag na 29 september (als 29 september een zondag is, is de kermis erna). Dit jaar valt de jaarmarkt op woensdag 4 oktober 2023. 

Ondernemers, ambulante handelaars en verenigingen kunnen een standplaats aanvragen voor de jaarmarkt. Standhouders die een plaats aanvragen, dienen deze te gebruiken om hun handelswaren te verkopen of een activiteit uit te oefenen. De kramen moeten met andere woorden bemand zijn en niet enkel dienen om reclame te maken. 

Wanneer je je engageert om een standplaats in te nemen op de jaarmarkt, verwachten wij dat deze ook effectief wordt ingenomen en dit voor 7.30 uur 's morgens. Na 7.30 uur wordt de jou toegewezen standplaats opnieuw verpacht. 

Procedure

Om een standplaats aan te vragen, vul je het inschrijvingsformulier via het e-loket in. De inschrijvingen voor de jaarmarkt van 2023 worden afgesloten op 15 september 2023. 

Op basis van de inschrijvingen wijzen we de standplaatsen toe. Handelaars uit de Boomstraat krijgen voorrang om een stand op te zetten voor hun eigen pand. Na inschrijving ontvang je na 15 september 2023 een marktplan samen met praktische informatie. Hieronder vind je de timing van de jaarmarkt terug. 

Timing jaarmarkt

  • 6.45 tot 8.45 uur: Opbouw standhouders                                               
  • 7.30 uur: Rondgang ter controle aanwezigheid standhouders  
  • 7.35 uur: Vrijgave gereserveerde standplaats                             
  • Voor 8.45 uur: Verwijdering wagens
  • 9 tot 14 uur: Jaarmarkt
  • Vanaf 14 uur: Afbouw standhouders

Bedrag

Het standgeld bedraagt 0,70 EUR per vierkante meter. De inning van het standgeld gebeurt ter plaatse door de daartoe aangestelde gemeentebedienden, tegen aflevering van een ontvangstbewijs. 

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina