Stedenbouwkundig attest

Met een stedenbouwkundig attest kan je stedenbouwkundige inlichtingen bekomen over de bestemming van een perceel en/of een bepaald bouwconcept mogelijk is. Het is een toetsing van de mogelijkheden alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen. Het attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let wel: Een attest is nog geen omgevingsvergunning. De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest, onder voorbehoud van wijziging van ruimtelijke uitvoeringsplannen... of regelgeving in deze periode.

Voorwaarden

Als je een stedenbouwkundig attest wilt, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant…

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig.

Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Procedure

Na een positief stedenbouwkundig attest kan je de omgevingsvergunningsaanvraag indienen.

Er is geen beroepsprocedure mogelijk tegen een negatief stedenbouwkundig attest.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag.
Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. Let op: in juli en augustus wijken de openingsuren op woensdag af. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina