Sociale huisvestingsmaatschappijen

Huur- en eigendomsmaatschappijen

De huurmaatschappijen bouwen sociale woningen om ze te verhuren aan sociale voorwaarden. De huurprijzen hangen af van het inkomen van de huurder, de gezinssamenstelling, de bouwkost en de ouderdom van de woning.

De eigendomsmaatschappijen bouwen sociale woningen om ze te verkopen tegen aantrekkelijke prijzen. In de meeste gevallen kan je voor de aankoop ook een sociale lening krijgen.

Woonveer, hoofdkantoor sociaal huis Puurs, Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-
Amands
tel.: 03 740 00 20
e-mail: info@woonveer.be of onderhoud@woonveer.be
website: www.woonveer.be

Openingsuren
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 09 – 12 uur.

Woonveer, loket Bornem, Sociaal Huis Broekstraat 40b, 2880 Bornem 
tel.: 03 890 60 70

Openingsuren
Om de 2 weken op maandag van 09 – 12 uur.

Woonveer, loket Sint-Amands, gemeentehuis Livien Van de Looystraat 10, 2870 Puurs-Sint-Amands

Openingsuren
Woensdag om de 2 weken van 13.30 - 16 uur.

Sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurwoningmarkt om ze, eventueel na renovatie of aanpassingswerken, aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden door te verhuren.
Ze ontwikkelt ook initiatieven op het vlak van de woonbegeleiding om hun huurders in de praktijk vertrouwd te maken met de rechten en plichten als huurders.
De eigenaar-verhuurder kan rekenen op een stipte betaling van de huur, de afsluiting van een brandverzekering en het onderhoud van de woning. In ruil hiervoor kan het sociaal verhuurkantoor lagere huurprijzen en een langdurig huurcontract aan haar huurders bieden

Sociaal verhuurkantoor Optrek vzw, Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands
tel.: 03 825 25 67
e-mail: svk@optrek.be
Facebook: https://www.facebook.com/svk.optrek
website: www.optrek.be

Huurdersbonden

De huurdersbonden trachten de belangen van de huurders te behartigen. Ze geven juridische informatie en advies op maat aan private en sociale huurders.
Ook signaleren zij aan de hogere overheden knelpunten inzake het woon- en huurbeleid.
OCMW‘s, gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen, in ruil voor een collectief abonnement, namens hun cliënten een beroep doen op het huuradvies van deze bonden en vorming en informatie krijgen over de regelgeving.
Namens de huurders kunnen de huurdersbonden verzoeken tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring indienen. Tevens bieden zij hen de nodige ondersteuning bij de juridische gevolgen hiervan voor hun huurcontract en bij eventuele herhuisvesting.

Huurdersbond Antwerpen Langstraat 102, 2140 Antwerpen, tel. 03 272 27 42.
Huurdersbond Sint-Niklaas Parklaan 14 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 14 44.
Website: www.huurdersbond.be

Meer info

Verstrekken van bijzondere sociale woonleningen aan particulieren:

Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen VMSW

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina