Leegstand van woningen en gebouwen

Er wordt in Bornem een inventaris bijgehouden van alle woningen en gebouwen die meer dan een jaar onbewoond of niet in gebruik zijn. Voor woningen gaan we daar uit van het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister sedert meer dan een jaar. Voor gebouwen wordt een gebruik van minder dan de helft van de totale vloeroppervlakte als leegstaand beschouwd.

Deze inventaris is voor de gemeente een nuttig project om de woningen en gebouwen op ons grondgebied actief te houden of te heractiveren. Wanneer deze leegstand aanhoudt worden hier immers heffingen aan gekoppeld. Wanneer een woning of gebouw effectief een jaar op de inventaris opgenomen blijft worden alle zakelijk gerechtigden heffingsplichtig.

In onze reglementen betreffende leegstand vindt u alles terug over wat een opname op de inventaris voor de zakelijk gerechtigden betekent. Ook Alle informatie over mogelijke vrijstellingen en/of opschortingen vindt u in deze reglementen.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina