Leegstand van woningen en gebouwen

Er wordt in Bornem een inventaris bijgehouden van alle woningen en gebouwen die meer dan een jaar onbewoond of niet in gebruik zijn. Voor woningen gaan we daar uit van het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister sedert meer dan een jaar. Voor gebouwen wordt een gebruik van minder dan de helft van de totale vloeroppervlakte als leegstaand beschouwd.

Deze inventaris is voor de gemeente een nuttig project om de woningen en gebouwen op ons grondgebied actief te houden of te heractiveren. Wanneer deze leegstand aanhoudt worden hier immers heffingen aan gekoppeld. Wanneer een woning of gebouw effectief een jaar op de inventaris opgenomen blijft worden alle zakelijk gerechtigden heffingsplichtig.

Ook kan er sprake zijn van gebruik van een woning als tweede verblijf, hiervoor gelden eveneens specifieke voorwaarden. Ook de tweede verblijven worden geregistreerd en opgevolgd via de inventaris tweede verblijven.

In onze reglementen betreffende leegstand vindt u alles terug over wat een opname op de inventaris voor de zakelijk gerechtigden betekent. Alle informatie over mogelijke vrijstelling, uitstel of schrapping vindt u in deze reglementen.

Meer info

Op deze pagina vindt u ook het reglement inzake de heffingen en mogelijke opschortingen en vrijstellingen van de belastingen op leegstand.

Op deze pagina vindt u alle informatie inzake de heffing op tweede verblijven.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina