Leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden

Een bedrijfsruimte wordt als leegstaand beschouwd en opgenomen op de gemeentelijke lijst vanaf het ogenblik dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van het bedrijfsgebouw niet effectief benut wordt.

Een bedrijfsruimte wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer zij uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften.

De gemeente moet ieder kalenderjaar een gemeentelijke vermoedenslijst opstellen van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten die op haar grondgebied zijn gelegen. Deze wordt overgemaakt naar de inventarisbeheerder, Ruimte Vlaanderen - leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in Brussel.

De inventaris ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving.

Er is door de Vlaamse overheid voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten een heffing ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede opeenvolgende registratie in de inventaris.
De heffing heeft betrekking op het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de heffing wordt betekend.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina