Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de gemeente de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan te kopen bij voorkeur boven ieder andere persoon.

Recht van voorkoop is voor de gemeente een instrument om de opdracht van openbaar nut te realiseren op hun werkingsdomein.
Domeinen waarop rechten van voorkoop gelden zijn onder meer:

  • het natuurbehoud
  • de ruilverkaveling
  • de ruimtelijke ordening
  • het woonbeleid
  • het waterbeleid
  • de scheepvaart
  • enz.

De gemeente heeft in bepaalde gebieden een 'recht van voorkoop' en dit onder welbepaalde voorwaarden.
In een gebied waar het voorkooprecht van toepassing is, mag een eigenaar alleen maar verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.

Waar?

In de gemeente zijn er verschillende gebieden waar het recht van voorkoop van toepassing is.

  • in toepassing van ruimtelijke ordening zijn er gebieden in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voorzien waar het recht van voorkoop van toepassing is.
  • in toepassing van het woonbeleid is er ook een bijzonder gebied betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen.

Alle info wordt verzameld in één centrale databank: het recht van voorkoop themabestand.

Dit RVV-themabestand kan door het publiek online geraadpleegd worden op: ‘loket recht van voorkoop

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina