Vergunningenregister

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente.

De gemeente Bornem heeft een conform verklaard vergunningenregister.
Het bevat voor het hele grondgebied van de gemeente de volgende informatie per kadastraal perceel.

  • het kadastraal nummer
  • de straatnaam en het huisnummer
  • alle stedenbouwkundige attesten vanaf 1 mei 1999
  • alle omgevingsvergunningen (met stedenbouwkundige handelingen) en de identiteit van de aanvrager
  • alle verkavelingsvergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • alle bouwmisdrijven (processen-verbaal) met betrekking tot inbreuken van de de ruimtelijke ordening
  • alle planologische attesten

Procedure

Je kan een uittreksel uit het vergunningenregister aanvragen via het e-loket of bij de dienst omgeving.

Bedrag

Een uittreksel uit het vergunningregister kost 30 euro per perceel via het e-loket. Een analoge aanvraag kost 50 euro per perceel.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
omgeving@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

In juli en augustus wijken de openingsuren op woensdagnamiddag af.

Op volgende woensdagen kan je langskomen op afspraak tussen 13.30 en 19 uur:

  • 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus.

Op volgende woensdagen kan dat tussen 13.30 – 17 uur:

  • 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus.

Deel deze pagina