Vergunningenregister

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente. De gemeente heeft een conform verklaard vergunningenregister.
Het bevat voor het hele grondgebied van de gemeente de volgende informatie per kadastraal perceel:

  • het kadastraal nummer
  • de straatnaam en het huisnummer
  • alle stedenbouwkundige attesten vanaf 1 mei 1999
  • alle omgevingsvergunningen (met stedenbouwkundige handelingen) en de identiteit van de aanvrager
  • alle verkavelingsvergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • alle bouwmisdrijven (processen-verbaal) met betrekking tot inbreuken van de de ruimtelijke ordening
  • alle planologische attesten

Procedure

Je kan een uittreksel uit het vergunningenregister aanvragen via het e-loket of bij de dienst omgeving.

Bedrag

Een uittreksel uit het vergunningsregister kost 30 euro per perceel. De aanvraag kan gericht worden naar omgeving@bornem.be.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 17 uur.

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina