Containerpark

Minister Demir heeft beslist dat alle recyclageparken terug open gaan vanaf 7 april 2020. Er zullen echter strenge maatregelen worden opgelegd en enkele beperkingen worden ingevoerd.
Enkel op die manier kan de afvoer van afvalstoffen naar het recyclagepark op een gecontroleerde manier gebeuren en kunnen we de gezondheid van iedereen beschermen.Wij roepen iedereen op om niet dringende bezoeken uit te stellen. Komen mensen toch dan moeten ze rekening houden met onderstaande:
  • Bekijk hier hoe druk het is.
  • Ieder gezin mag maximaal 1 keer per week naar het recyclagepark komen. Zo kunnen we iedereen de kans geven om afval weg te brengen.

  • Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark mag zijn, wordt drastisch beperkt. Zo kunnen we voldoende afstand houden van mekaar. Hou rekening met lange wachttijden.

  • Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen.

  • Sorteer je afval thuis goed uit en beperk het aantal afvalstromen bij voorkeur tot 3 (vb. grofvuil, hout en gras). Zo verloopt je bezoek sneller en vlotter. Breng liever geen afval wat ook huis-aan-huis wordt opgehaald (vb. papier& karton, PMD en roze zakken).

  • Asbestcement wordt niet aanvaard. IVAREM schonk alle beschermingsmiddelen (mondmaskers en beschermingspakken) aan het AZ Sint-Maarten.

  • Fietsers en voetgangers schuiven mee aan tussen de wagens. Zij krijgen geen voorrang. 

  • Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen zetel of matras). Houd er rekening mee dat de parkwachter je niet kan helpen met uitladen/dragen.

  • Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen.

  • Wacht tot de container van jouw keuze vrij is. Sta niet met andere bezoekers rond dezelfde container.

Meer info vind je op de website van Ivarem.

Meer info

www.ivarem.be

Deel deze pagina