Subsidie voor natuurprojecten

De subsidie voor natuurprojecten kan worden aangevraagd door:

  • de eigenaar van de landschapselementen, ook pachter van het perceel;
  • de beheerder (particulier of vereniging) van het landschapselement.

Toelage voor projecten:

  • projecten gericht op de verbetering van natuurlijke biotopen;
  • projecten gericht op de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort;
  • projecten gericht op milieu-educatieve acties voor een ruim publiek;
  • projecten gericht op de bevordering van biolandbouw.

De voorgestelde projecten richten zich tot het grondgebied en/of de inwoners van de gemeente Bornem en dienen een duurzaam karakter te hebben.

Toelage voor zwaluwen

Het gemeentebestuur verleent een toelage voor het instandhouden van nesten van de boerenzwaluw, de huiszwaluw en de gierzwaluw.

Toelage voor bio-fruitabonnementen in scholen

Onder een fruitabonnement wordt verstaan: één stuk fruit met bio-label per week per leerling.

Bedrag

De toelage hangt af van de soort aanvraag.

  • De subsidie voor natuurprojecten bedraagt maximum 250 euro per aanvrager per jaar. De aanvraag gebeurt minimaal één maand voor de uitvoering van de werken.

Toelage voor projecten:

  • Het bedrag van de toelage wordt bepaald in functie van het belang van het project en de gemaakte kosten, met een maximum van 25%. De maximale toelage voor projecten bedraagt 600 euro per aanvrager en per jaar.


Toelage voor zwaluwen

  • De toelage bedraagt 6,25 euro per nest dat bewoond is door zwaluwen in de periode van 15 mei tot 31 juli. De maximale toelage voor zwaluwen bedraagt 250 euro per aanvrager en per jaar.

Toelage voor bio-fruitabonnementen in scholen

  • Per bio-fruitabonnement voor leerlingen wordt een toelage van 3,50 euro toegekend aan de scholen. De maximale toelage bedraagt 600 euro per school en per schooljaar. De school bezorgt een kopie van de facturen van de werkelijk gemaakte kosten.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina