Subsidie voor natuurprojecten

Toelage voor projecten


- projecten gericht op de verbetering van natuurlijke biotopen;

- projecten gericht op de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort;

- projecten gericht op milieueducatieve acties voor een ruim publiek;

- projecten gericht op de bevordering van biolandbouw


De voorgestelde projecten richten zich tot het grondgebied en/of de inwoners van de gemeente Bornem en dienen een duurzaam karakter te hebben. Het bedrag van de toelage wordt bepaald in functie van het belang van het project en de gemaakte kosten, met een maximum van 25%. De maximale toelage voor projecten bedraagt 600 euro per aanvrager en per jaar.


Toelage voor zwaluwen

Het gemeentebestuur verleent een toelage voor het instandhouden van nesten van boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw. De toelage heeft betrekking op nesten aan gebouwen gelegen in Bornem. De toelage bedraagt 6,25 euro per nest dat bewoond is door zwaluwen in de periode van 15 mei-31 juli. De maximale toelage voor zwaluwen bedraagt 250 euro per aanvrager en per jaar.


Toelage voor bio-fruitabonnementen in scholen

Per bio-fruitabonnement voor leerlingen wordt een toelage van 3,50 euro toegekend aan de scholen. De maximale toelage bedraagt 600 euro per school en per schooljaar. De school bezorgt een copie van de facturen van de werkelijk gemaakte kosten. Onder een fruitabonnement wordt verstaan: één stuk fruit met biolabel per week per leerling.


De subsidie kan worden aangevraagd door:

- ofwel de eigenaar van de landschapselementen, ook pachter van het perceel;

- ofwel de beheerder (particulier of vereniging) van het landschapselement.

De subsidie bedraagt maximum 250 euro per aanvrager per jaar. De aanvraag gebeurt minimaal één maand voor de uitvoering van de werken.

 

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12.30 uur

Deel deze pagina