Bornemse vrijwilligers in het Zuiden subsidie

E-loket

Hoe werkt het e-loket
  • Subsidieaanvraag vrijwilliger in het Zuiden

    Formulier

Individuele inwoners van Bornem die voor een periode van meer dan 5 weken als vrijwilliger/stagiaire werken binnen een erkende instelling en/of aan een project van een erkende organisatie dat past in een kader van mondiale samenwerking en duurzame ontwikkeling, komen in aanmerking voor een subsidie.

 

Voorwaarden

 Zie subsidiereglement mondiaal beleid.

 

Procedure

Geïnteresseerden kunnen tot vier weken voor vertrek een subsidieaanvraag indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het aanvraagformulier online in te vullen ofwel het worddocument ingevuld te bezorgen aan de wereldconsulent via mondiaal@bornem.be of op volgend adres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.
Na terugkomst bezorg je ook het evaluatieformulier aan de consulent mondiaal beleid.

 

Bedrag

Het bedrag van de subsidie wordt door de algemene vergadering van de ROB geadviseerd aan het college van burgemeester en schepenen en wordt als volgt bepaald:
125 euro voor een verblijf van minimum 5 weken
250 euro voor een verblijf van minimum 6 maanden
375 euro voor een verblijf van minimum 9 maanden
500 euro voor een verblijf van 12 maanden

625 euro voor een verblijf van meer dan 12 maanden

Voor inleefreizen met een erkende organisatie van minimaal twee weken is een forfaitaire bijdrage bepaald van 125 euro.

 

Openingsuren & contact

Mondiaal Beleid

Tel. tel.
03 890 69 44
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
mondiaal@bornem.be

Deel deze pagina