Bornemse vrijwilligers in het Zuiden - subsidie

Individuele inwoners van Bornem die als vrijwilliger/stagiaire werken via een erkende instelling in een kader van mondiale samenwerking en duurzame ontwikkeling, komen in aanmerking voor een subsidie.

Voorwaarden

 1. Personen die voor een periode van meer dan 5 weken als vrijwilliger/stagiair werken binnen een erkende instelling en/of aan een project van een erkende organisatie dat past in een kader van mondiale samenwerking en duurzame ontwikkeling, kunnen tot vier weken voor hun vertrek een gemotiveerde aanvraag tot subsidie indienen.
 2. De aanvrager moet aantonen dat hij/zij gedomicilieerd is in Bornem.
 3. De aanvrager moet aantonen dat hij of zij actief betrokken is bij relevante solidariteits-, ontwikkelings- of noodhulpprojecten.
 4. De begunstigde verbindt zich ertoe om na terugkeer mondeling verslag te komen uitbrengen aan de Mondiale Raad, op de eerstvolgende Algemene Vergadering na terugkomst.
 5. De begunstigde wordt aangemoedigd om ook in scholen/verenigingen/evenementen/… verslag te doen van zijn/haar ervaringen in het Zuiden.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen tot vier weken voor vertrek een subsidieaanvraag indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het aanvraagformulier online in te vullen ofwel het worddocument ingevuld te bezorgen aan de wereldconsulent via mondiaal@bornem.be of op volgend adres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.

Na terugkomst bezorg je ook het evaluatieformulier aan de consulent mondiaal beleid.

Bedrag

Het bedrag van de subsidie wordt door de algemene vergadering van de mondiale raad geadviseerd aan het college van burgemeester en schepenen en wordt als volgt bepaald:

 • 125 euro voor een verblijf van minimum 5 weken
 • 250 euro voor een verblijf van minimum 6 maanden
 • 375 euro voor een verblijf van minimum 9 maanden
 • 500 euro voor een verblijf van 12 maanden
 • 625 euro voor een verblijf van meer dan 12 maanden
 • 125 euro voor inleefreizen met een erkende organisatie van minimaal twee weken

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2007 en werd gepubliceerd op de website op 20 december 2007.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina