VLAREM

Het omgevingsvergunningsdecreet regelt sinds 1 januari 2018 alle voorheen gekende stedenbouwkundige (bouw) vergunningen en milieuvergunningen.

Volgens VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) worden bedrijven onderworpen aan een vergunningsplicht (1e of 2e klasse) of meldingsplicht (3e klasse). Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Neem een kijkje op www.omgevingsloket.be.


Alle vergunningsplichtige activiteiten werden door de overheid in één lijst gegoten: de zogenaamde ”indelingslijst met indelingsrubrieken”. Deze lijst bundelt alle activiteiten die een potentiële bron van hinder en gevaar zijn voor milieu en omwonenden. De indelingslijst kan je raadplegen op het omgevingsloket. Aan de hand van de indelingsrubrieken in deze lijst, kan je de klasse van een hinderlijke inrichting of van het bedrijf bepalen.

 

OVERNAME VAN HET BEDRIJF

Indien een bedrijf door een andere exploitant wordt overgenomen dient de overnemer, de overname uiterlijk 10 kalenderdagen voor de wettelijke overdracht te melden via het omgevingsloket.


STOPZETTING

Het stopzetten van één of meerdere activiteiten van een bedrijf of de volledige stopzetting moet je melden via het omgevingsloket.

 

 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag.
Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. Let op: in juli en augustus wijken de openingsuren op woensdag af. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina