Kapvergunningen

Voor het kappen van bomen heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig. Onderstaande vragen helpen je om de juiste procedure te volgen.

 

Voorwaarden

Staat je boom in een bos?

Wil je bomen kappen in het bos met heraanplanting of spontane bebossing? Het kappen van bomen in bosverband is onderhevig aan het Bosdecreet. Een kapmachtiging kan je aanvragen bij Bosbeheer van het Agentschap Natuur en Bos (Vlaams Gewest). Gebruik hiervoor het formulier kapmachtiging privébos.

Na het kappen moet het boskarakter behouden blijven door aanplanting of spontane bebossing. Indien de bomen werden opgenomen in een goedgekeurd bosbeheerplan of natuurbeheerplan dan is geen aparte kapmachtiging nodig.

Wil je een stuk ontbossen?

Let op! Ontbossen is verboden, tenzij het echt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van werken van algemeen belang, of voor de bouw van woningen of bedrijven. De ontheffing van het verbod tot ontbossen vraag je aan bij de dienst Bosbeheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze aanvraag dient een voorstel voor boscompensatie te bevatten. Er kan op drie manieren gecompenseerd worden:

  • Compensatie in natura: de ontbossing wordt gecompenseerd door nieuwe terreinen te bebossen; de beboste oppervlakte moet gelijk zijn aan de ontboste oppervlakte vermenigvuldigd met een compensatiefactor. Deze hangt af van het aandeel inheemse bomen in het te kappen bos. De compensatiefactor varieert van 100 tot 200%.
  • Financiële compensatie: door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossenfonds van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Combinatie van bebossing en betaling van een bosbehoudsbijdrage.

Als het compensatievoorstel goedgekeurd is, vraag je een omgevingsvergunning aan.

Meer informatie over ontbossing vind je terug op deze link.

Staat je boom niet in een bos?

Het kappen van alleenstaande bomen of van bomen in rij is vergunningsplichtig als de omtrek van de stam op 1 meter hoogte meer dan 100 cm bedraagt. Er is een vrijstelling als de boom korter dan 15 meter van een vergunde woning of van een vergund bedrijfsgebouw staat (op het desbetreffend perceel), behalve als de boom onderhevig is aan de gemeentelijke kapverordening (bijvoorbeeld belangrijke beuken, eiken, linden, notelaars...).

Het knotten van knotwilgen en het snoeien van houtkanten (buiten bosverband) is niet vergunningsplichtig vermits het een normaal onderhoud is.

Staat je boom in een speciale beschermingszone (Natura 2000 gebieden) of in een VEN-gebied of in een beschermd landschap, dorpsgezicht, monument? Geef het adres van je boom in op de kaart van Bornem en ontdek het zelf.

Beschermd? Dien een omgevingsaanvraag in via het Omgevingsloket Vlaanderen.

Niet beschermd? Vraag een kapvergunning aan volgens de gemeentelijke kapverordening. Download hier het formulier en stuur het door naar patrimonium@bornem.be.

Procedure

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina