Kapvergunningen

Voor het kappen van bomen heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig. Onderstaande vragen helpen je om de juiste procedure te volgen.

 

Voorwaarden

 • De boom heeft een stamomtrek van minstens 1 meter. Hierbij meet je de stamomtrek vanaf 1 meter boven de grond (zie onderstaande tekening).
 • De boom staat op meer dan 15 meter van een vergunde woning of een bedrijfsgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt.

Procedure

Meten van de stamomtrek

In uitzonderlijke gevallen moet je toch een vergunning aan te vragen voor bomen met een stamomtrek van minder dan 1 meter of bomen die op minder dan 15 meter van de woning staan:

 • Het perceel waarop de boom staat of het gebouw waarbij de boom staat, is beschermd:
 • De boom staat in een bos, maar het bos blijft bos. Dan vraag je een kapmachtiging aan aan Agentschap Natuur en bos.

 • De boom staat in een bos, en de vrijgekomen grond krijgt een andere functie dan bos. Je vraagt een omgevingsvergunning aan voor ontbossing.

 • Het vellen van de boom is strijdig met voorwaarden van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning of voorschriften van een stedenbouwkundige verordening, een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning minder dan 15 jaar oude verkavelingsvergunning.

In alle andere gevallen heb je geen vergunning nodig om een boom te vellen behalve als de boom onderhevig is aan de gemeentelijke kapverordening (bijvoorbeeld belangrijke beuken, eiken, linden, notelaars...).

Bij elke aanvraag dienen volgende documenten toegevoegd te worden:

 • Een korte beschrijving (nota) van wat je precies wil aanvragen. Houd rekening met de onderstaande vragen:
  • Welke soort boom wil je vellen?
  • Hoeveel bomen van welke soort wil je vellen?
  • Wat is de stamomtrek van de bomen, gemeten vanaf 1 meter hoogte van de grond?
  • Waarom wil je de bomen vellen?
  • Wanneer je meerdere bomen wenst te vellen, moet je dit duidelijk motiveren.
  • Plant je nieuwe bomen aan? Zo ja? Van welke soort? Hoeveel bomen?
  • Een omschrijving van de plaats waar de werken worden uitgevoerd.
 • Minstens drie genummerde kleurenfoto’s van elke boom die je wil vellen. Deze foto’s moeten een duidelijk overzicht geven van:

  • De situering van de te vellen boom/bomen ten opzichte van de belangrijkste perceelsgrenzen en/of bebouwing.

  • Een zo duidelijk mogelijke foto van de te vellen boom/bomen.

  • In geval van een boomziekte, een zo duidelijk mogelijke weergave hiervan.

 • Een inplantingsplan: Wat moet er zeker op het plan staan?
  • De straatkant
  • De grenzen van jouw perceel
  • De omtrek van jouw woning en/of andere gebouwen op het perceel
  • De boom (of bomen) die je wenst te vellen (aangeduid met een bolletje of cirkeltje)
  • Per boom de afstand van de stam tot de woning of het hoofdgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt
  • Per boom de afstand van de stam tot de dichtstbijzijnde grens van het perceel
  • Per boom de plaats vanwaar je de foto’s hebt genomen, met nummering van de foto’s
  • Een pijl die de richting van het noorden aanwijst
  • De schaal van jouw tekening (bijvoorbeeld 1 centimeter = 1 meter)

Meer info

Hoe dien je jouw aanvraag in?

Omgevingsloket Vlaanderen

 • Hiervoor heb je uw e-ID, pincode en een kaartlezer, een token of een code via mobiele app nodig.
 • Volg de stappen van de aanvraag. Het is nuttig om vooraf het instructiefilmpje te bekijken.
 • Volg deze procedure voor werken waarvoor je geen architect nodig hebt.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina