Grondontledingen - premie

OPGELET VANAF 1/1/2020 WORDT DEZE PREMIE GESCHRAPT

Het gemeentebestuur wil landbouwers aanmoedigen om milieuvriendelijke technieken toe te passen. Een verantwoorde bemesting verhoogt namelijk de bodem- en waterkwaliteit.

Voorwaarden

Een perceel komt slechts één keer in drie jaar in aanmerking voor betoelaging. Het perceel moet op het grondgebied van Bornem gelegen zijn.

Procedure

Vóór 1 december van het jaar waarin de ontleding gebeurde, dien je bij het College van burgemeester en schepenen een subsidieaanvraag in met daarbij de geldige bewijzen:

  • kopie analyseverslag + factuur (inclusief precieze ligging/kadastraal perceel van het perceel waarvoor subsidies worden aangevraagd);
  • aard van de grondontleding: standaard ontleding = grondontledingen met minimaal volgende parameters: grondsoort, pH, humusgehalte, Fosfor(P), Kalium (potas (K), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Natrium (Na) + bekalkingsvoorschrift + bemestingsadvies en specifieke opmerkingen voor het teeltplan.

De analyse kan gebeuren door alle erkende labo's voor bodemanalyse voor de landbouw.

Bedrag

Iedere land- en tuinbouwer die deelneemt aan de meest recente landbouwtelling heeft recht op een premie van 15 euro per ontleding, met een maximum van 5 ontledingen per jaar.

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 december 2008 en werd gepubliceerd op de website op 10 december 2008.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina