Bossen

De gemeente heeft een bebossingsindex van 23% (1090 ha), wat beduidend hoger is dan het gemiddelde voor Vlaanderen (11%). Hiervan is 86 % privébos en behoort 14 % (of 151 ha) tot openbaar bestuur.

 

Eigenaar

oppervlakte (ha)

Vlaams gewest

84

Provincie

17

Gemeente

40

Openbare instellingen

15

Privé

939

TOTAAL

1095


De bossen van het Vlaams gewest zijn voornamelijk gesitueerd in de buitendijkse gebieden, het zijn wilgenvloedbossen. Dit is een zeldzaam bostype met zeer hoge natuurwaarde, maar is door de terreinomstandigheden niet toegankelijk voor het publiek.
De bossen van de provincie zijn gelegen in het domein d‘Ursel. Het parkbos is toegankelijk (ook speelbos), maar het parkbos Hinck is nog niet opengesteld voor het publiek.
De bossen van de gemeente zijn vooral gesitueerd in het Breeven (natuurreservaat), en zijn door de vochtige bodem niet toegankelijk voor het publiek. Het Nonnenbos is een bekend speelbos. Verder zijn er in de voorbije jaren enkele schermbossen aangeplant: groenzone Mansbroekveld, groenzone Woestijnstraat. De oude schorren aan de Droogveldstraat evolueren naar een wilgenbos.
De bossen van de andere openbare instellingen betreffen meestal geïsoleerde bospercelen in eigendom van OCMW, kerkfabrieken …

bos

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina