Echtscheidingsakte, afschrift

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Dit is een voor eensluidend verklaarde kopie van een echtscheidingsakte.

Voorwaarden

De echtscheidingsakte wordt afgeleverd door de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Procedure

Wie kan dit document aanvragen:

  • De personen op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, zijn of haar ouders, zijn of haar kinderen of wettelijke erfgenamen.
  • De openbare overheden: staats-, provinciale en gemeentelijke besturen, rechterlijke overheden (zowel Belgische als vreemde). Vallen hier niet onder, tenzij ze een wettelijk belang kunnen opgeven: OCMW, intercommunale, openbare instellingen, compensatiekassen, rijksdiensten, regieën en scholen.
  • Notarissen en advocaten.

 Hoe aanvragen?

  • Neem contact op met de dienst burgerzaken.

We sturen de echtscheidingsakte per post op of als je persoonlijk langskomt, krijg je het afschrift onmiddellijk mee.

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

In juli en augustus wijken de openingsuren op woensdagnamiddag af.

Op volgende woensdagen kan je langskomen op afspraak tussen 13.30 en 19 uur:

  • 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus.

Op volgende woensdagen kan dat tussen 13.30 – 17 uur:

  • 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus.

Deel deze pagina