Echtscheidingsakte, afschrift

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Dit is een voor eensluidend verklaarde kopie van een echtscheidingsakte.

Voorwaarden

De echtscheidingsakte wordt afgeleverd door de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Procedure

Wie kan dit document aanvragen:

  • De personen op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, zijn of haar ouders, zijn of haar kinderen of wettelijke erfgenamen.
  • De openbare overheden: staats-, provinciale en gemeentelijke besturen, rechterlijke overheden (zowel Belgische als vreemde). Vallen hier niet onder, tenzij ze een wettelijk belang kunnen opgeven: OCMW, intercommunale, openbare instellingen, compensatiekassen, rijksdiensten, regieën en scholen.
  • Notarissen en advocaten.

 Hoe aanvragen?

  • Neem contact op met de dienst burgerzaken.

We sturen de echtscheidingsakte per post op of als je persoonlijk langskomt, krijg je het afschrift onmiddellijk mee.

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina