Reglement

De academie voor muziek, woord en dans van Bornem is een grote academie met veel leerlingen. Binnen de academie zijn er een aantal reglementen die het praktische verloop binnen de academie regelen. Je vindt ze bij 'downloads'.

Wat dien ik als ouder te doen indien mijn kind voor het leseinde de les dient te verlaten?

U deelt de leerkracht schriftelijk mee dat uw kind de les vroeger zal verlaten. Hierbij vermeldt u de reden. Dit wordt door de ouder persoonlijk gehandtekend en gedagtekend. 

Mag ik als ouder mee in de klas van mijn kind de les bijwonen?

Van de ouders wordt verwacht dat zij de leerlingen aan de klasdeur of ingang van het lesgebouw afzetten. Indien u een les wenst bij te wonen, kan u hiervoor steeds een toelating vragen aan de leerkracht of directie. Er worden aan de ouders ook steeds mogelijkheden geboden om klasconcerten bij te wonen en eventueel een oudercontact aan te vragen.

Hoeveel leerlingen kunnen er per lesuur les krijgen?

In de instrumentenklassen, klassen voordracht en toneel mogen er maximaal 4 leerlingen per uur les volgen. Hierop kan in sommige gevallen een uitzondering gemaakt worden. In de dansklassen volgen er maximaal 15 leerlingen per lesuur les. Voor de andere vakken kan u steeds informeren op het secretariaat.

Kan een leerling in het midden van een schooljaar van leraar veranderen?

In principe wordt er in de loop van het schooljaar niet van leraar gewijzigd. Indien hiervoor toch een gegronde reden zou zijn, dient dit in overleg met de directie en de leraars te gebeuren.

Openingsuren & contact

Academie voor muziek, woord en dans

Tel. tel.
03 890 69 55
e-mail
academie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:13.30 tot 20 uur

Deel deze pagina