Inschrijvingen: Hoeveel kost een opleiding?

2018-2019

Jongeren (-18 jarigen):

€ 65 (exclusief boeken, partituren, huur instrument)

OF

€ 42 (verminderd tarief) als:

  • een ander lid uit je leefeenheid al ingeschreven is
  • de ouder die je ten laste heeft tot een van de bij de volwassenen vermelde groepen behoort
  • je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut.

Volwassenen:

€ 307 (exclusief boeken, partituren, huur instrument)

OF

€ 129 (verminderd tarief) als:

  • 18- tot 24-jarigen
  • volledig werklozen (bewijs VDAB/RVA)
  • personen met een beperking die recht hebben op een uitkering van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (bewijs rekeninguittreksel)
  • personen met recht op een bestaansminimum of een inkomensgarantie voor ouderen (bewijs OCMW)
  • residenten in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut (bewijs instituut)
  • politiek vluchtelingen (bewijs OCMW)
  • volwassenen ten laste van een van de bovenvermelde groepen (attest samenstelling gezin)

Bij domein muziek: SEMU-bijdrage:
De SEMU-bijdrage geeft leerlingen het recht om partituren te kopiëren (auteursrecht). De kopies worden zelf betaald.

€ 9,20 (normaal tarief) of € 5,30 (verminderd tarief)


Fiscaal attest en tegemoetkoming ziekenfonds

Leerlingen jonger dan 12 jaar op 31 december ontvangen een fiscaal attest kinderopvang.
Leerlingen dans krijgen van bepaalde ziekenfondsen een tegemoetkoming.

De leeftijd wordt bij de inschrijving steeds geteld op 31 december van het lopende kalenderjaar.

 

leerlingen AMV

Openingsuren & contact

Academie voor muziek, woord en dans

Tel. tel.
03 890 69 55
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
amwd@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:16 tot 19.30 uur

Deel deze pagina