Inschrijvingen: Hoeveel kost een opleiding per domein?

TARIEVEN EN VOORWAARDEN 2020 - 2021

Jongeren -18j (op 31 december)

Je betaalt € 68 (exclusief boeken, partituren, huur instrument). Of je betaalt € 44 (verminderd tarief) als:

 • een ander lid uit je leefeenheid (domicilieadres) al ingeschreven is in een academie;
 • je je inschrijft in een bijkomend domein in een academie;
 • een ouder (= domicilie) tot een van de bij de volwassenen vermelde groepen behoort;
 • je in een gezinsvervangend tehuis verblijft of een medisch-pedagogisch instituut (bewijs instituut).
Volwassenen 18j tot 24 jaar (op 31 december)
 • Je betaalt € 134.
Volwassenen +18j (op 31 december)

Je betaalt € 318 (exclusief boeken, partituren, huur instrument). Of je betaalt € 134 (verminderd tarief) als:

 • je volledig werkloos of werkzoekend bent (bewijs VDAB/RVA);
 • je een personen bent met een handicap of iemand die een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangt (bewijs rekeninguittreksel);
 • je een leefloon krijgt (bewijs OCMW);
 • je een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt (bewijs Rijksdienst voor Pensioenen);
 • je in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut verblijft (bewijs instituut);
 • je een politiek vluchteling bent (bewijs vreemdelingenregister of Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en straatlozen);
 • je een begunstigde bent van een verhoogde kinderbijslag (min.66%) (bewijs FOD Soc. Zekerheid min. 4ptn. op criterium lichamelijke en psychische gevolgen van een handicap of attest Famifed);
 • je voor minstens 66% arbeidsongeschikt bent (attest ziekteverzekering);
 • je een verhoogde verzekeringstegemoetkoming ontvangt (ziekenfonds/OCMW);
 • je volwassenen ten laste hebt van een van de bovenvermelde groepen (attest samenstelling gezin).
Bewijs van reductietarief

Het bewijsstuk dateert van de dag van de inschrijving of van de maand september.
Je bezorgt dit ten laatste op 30 september op het secretariaat.

Administratiekosten

Elke leerling die inschrijft betaalt eveneens €12,50 administratiekosten.

Fiscaal attest en tegemoetkoming ziekenfonds

Leerlingen jonger dan 12 jaar op 31 december ontvangen een fiscaal attest kinderopvang.
Leerlingen dans krijgen van bepaalde ziekenfondsen een tegemoetkoming.

leerlingen AMV

Openingsuren & contact

Academie voor muziek, woord en dans

Tel. tel.
03 890 69 55
e-mail
academie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:13.30 tot 20 uur

Deel deze pagina