Brandweerpost

Bornem heeft een brandweerpost dat bestaat uit 57 actieve brandweermannen en ambulanciers waaronder 8 vrouwen. 1 officier, 1 onderofficier, 2 korporaals en 2 brandweermannen zijn beroeps. De andere 51 manschappen zijn vrijwilligers. Het beroepspersoneel zet zich vooral in bij de dienst 100/112 als chauffeur van de ziekenwagen aangevuld door vrijwillige brandweermannen of ambulanciers.
Om de dienst te verzekeren wordt gewerkt met 4 pelotons, opgedeeld in 2 secties. Die secties bestaan uit 1 onderofficier, 1 korporaal en een 5-tal brandweerlieden. Elk peloton staat onder leiding van een officier. Als postoverste is een kapitein aangesteld.

Brand blussen is een gratis dienstverlening. Voor sommige andere interventies is het retributiereglement van de brandweerzone van toepassing.

De brandweer bestrijdt echter niet alleen vuur, maar zet zich ook in om branden te voorkomen. Dit door specifieke preventieacties te organiseren en door toezicht op de brandveiligheid in gebouwen, bedrijven en buurten te houden. De brandweer vervult ook een centrale rol wanneer het rampenplan in werking treedt.

Sinds 1 januari 2015 is het brandweerkorps van Bornem een post van de hulpverleningszone Rivierenland.

Brandweerkorps

Deel deze pagina