Euthanasie, verklaring

Je kan tijdens je leven een wilsverklaring afleggen waarbij je aangeeft dat je wenst dat een arts euthanasie toepast op het ogenblik dat je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen (waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden) en een eventuele vertrouwenspersoon.

 

Procedure

Je laat de wilsverklaring registreren bij je gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst burgerzaken.

Wanneer je je wilsverklaring inzake euthanasie ingevuld en afgegeven hebt aan de dienst burgerzaken, dan wordt je verklaring geregistreerd  in een centraal register en krijg je van deze registratie een bewijs mee.

Je kan een exemplaar van de wilsverklaring in bewaring geven bij je huisarts.

De wilsverklaring euthanasie blijft vijf jaar geldig en moet dus voor het verstrijken van die periode vernieuwd worden. Hiervoor wordt geen herinnering verstuurd dus dit dient u zelf in de gaten te houden.

Wat meebrengen

  • de persoon die de wilsverklaring aanvraagt dient persoonlijk naar het loket te komen
  • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • kopie identiteitskaarten van de getuigen en eventuele vertrouwenspersoon

 

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina