Isolatiepremie

OPGELET VANAF 1/1/2020 WORDT DEZE PREMIE GESCHRAPT

Er wordt een premie gegeven voor al wie het dak, de (spouw)muren of de vloer van zijn woning isoleert. Vanaf 1 januari 2017 wordt er geen premie meer verleend voor maatregelen die via de energieprestatieregelgeving in de bouwvergunning worden opgelegd. Hiervoor dient, indien van toepassing bij de aanvraag een kopie van de EPB-aangifte worden gevoegd.

In combinatie met een warmtebeeldscan kan je gericht maatregelen nemen. Hiervoor loopt momenteel een project inzake renovatie advies dat intercommunale Igemo in opdracht van de gemeente uitvoert. Kijk hiervoor zeker eens op de website www.igemo.be/renovatieadvies.

Voorwaarden

Het premiebedrag kan, alle andere premies in acht genomen, maximum 100% van de totale factuur bedragen.

Procedure

Je vult de aanvraag in via het e-loket op de website.

Bedrag

Het bedrag van de premie per gebouw en per bouwdeel (dak, muur, vloer) bedraagt:

  • 2 euro/m² voor zelfplaatsers met een maximum van 200 euro
  • 4 euro/m² voor de plaatsing door een installateur met een maximum van 200 euro
  • Er geldt een maximumpremie van 300 euro per bouwdeel voor wie over een gezamenlijk belastbaar inkomen beschikt van maximum 29 000 euro, te verhogen met 1510 euro per persoon ten laste. Dit bedrag dient jaarlijks aangepast te worden aan de index.
  • Het opspuiten van een bestaande spouwmuur dient steeds uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer. Hiervoor kan dus enkel de premie van 4 euro/m² verkregen worden.

Uitzonderingen

Er is een verhoogd maximum premiebedrag voor lage inkomens.

Regelgeving

De premie voor isolatie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 december 2016 en werd gepubliceerd op de website op 16 december 2016.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Deel deze pagina