Vrijstelling heffing op afvalwater

Ieder Vlaams gezin betaalt jaarlijks een verbruiksfactuur voor het gebruik van leidingwater. In deze factuur zit een heffing voor lozing in de riolering opgenomen. Als je zelf een waterwinning hebt, komt daar nog eens een heffing op de waterverontreiniging van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bovenop. In bepaalde gevallen kan je echter een vrijstelling op deze heffing krijgen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

Om sociale redenen betalen de volgende personen geen heffing:

  • personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  • personen met een handicap die een integratietegemoetkoming krijgen
  • personen met een handicap die een tegemoetkoming hulp aan bejaarden krijgen
  • bejaarden die een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen krijgen
  • personen die het bestaansminimum ontvangen.

Je vraagt deze vrijstelling op de volgende manier aan:

Vóór de uiterste betaaldatum vermeld op het heffingsformulier, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Bij die aanvraag voeg je de afscheurstrook van het heffingsformulier en:

  • een kopie van het jaarlijks afgeleverd attest van de FOD Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat je als persoon met een handicap een tegemoetkoming krijgt (voeg ook een kopie van het rekeninguittreksel van de laatste uitkering toe)
  • een kopie van het jaarlijks afgeleverd attest van de Rijksdienst voor pensioenen, waaruit blijkt dat je als bejaarde een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen krijgt
  • een attest van het OCMW waaruit blijkt dat je al minstens drie maanden voor de verzendingsdatum van het heffingsformulier een bestaansminimum krijgt.

De vrijstelling kan enkel verkregen worden voor de plaats van waterverbruik waar je gedomicilieerd bent. De vrijstelling wordt enkel goedgekeurd als het heffingsbiljet op naam staat van diegene die één van bovenstaande tegemoetkomingen ontvangt.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor bewoners van huizen en appartementen met een gemeenschappelijke waterteller. Daarvoor heb je 12 maanden de tijd vanaf de verzendingsdatum van het heffingsbiljet. Het is belangrijk dat je vermeldt hoeveel wooneenheden er zijn.

 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina