Jacht

Wildbeheereenheden

Een wildbeheereenheid, kortweg WBE, is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd. Dit met de bedoeling een ecologisch verantwoorde wildstand te handhaven of te ontwikkelen, waarbij aandacht is voor de belangen van andere grondgebruikers in hetzelfde gebied.

Jachtplannen

Jachtplannen zijn jachtgebieden waar effectief jacht plaatsvindt. Deze plannen worden jaarlijks door de jachtrechthouders ingediend bij de arrondissementscommissaris van de provincie. Ze zijn niet openbaar. Een jachtplan bestrijkt minstens 40 hectaren aaneengesloten terreinen waarop men een jachtrecht heeft. Toezicht op de jacht gebeurt door de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Jachtplannen raadplegen op Geopunt en verzoek voor uittekenen van een perceel uit het jachtplan

Op de webkaart van Geopunt Vlaanderen kan u nagaan of uw perceel in een jachtplan werd opgenomen: http://www.geopunt.be/ - kaarten>natuur en milieu>jacht>jachtterreinen.

Als het perceel niet in een jachtplan ligt, dan mag er niet gejaagd worden.

Als een perceel wel in een jachtplan ligt, dan is er nog een overeenkomst nodig tussen de eigenaar en de jager om er te mogen jagen. Eigenaars kunnen hun perceel laten schrappen uit een jachtplan. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek gericht worden aan de arrondissementscommissaris, met toevoeging van een eigendomsbewijs (bv. kopie van het aanslagbiljet van onroerende voorheffing). Het formulier hiervoor kan gedownload worden op : https://www.natuurenbos.be/jachtplannen#jachtplan

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina