Sensibiliserende projecten Mondiaal - subsidie

De gemeente Bornem wil inzetten op sensibilisering rond mondiaal beleid in de eigen gemeente en stimuleert scholen, verenigingen en individuen om initiatieven te nemen via projectsubsidies.

Projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking worden toegekend voor de organisatie van sensibiliseringsprogramma’s en/of projecten rond mondiaal beleid door Bornemse scholen en/of Bornemse verenigingen (hetzij solidariteitsorganisaties, hetzij jeugdbewegingen of verenigingen allerhande), en/of individuele personen.

 

 

Voorwaarden

Zie subsidiereglement mondiaal beleid.

Procedure

Organisatoren kunnen tot vier weken voor de activiteit een subsidieaanvraag indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het aanvraagformulier online in te vullen ofwel het worddocument ingevuld te bezorgen aan de consulent mondiaal beleid via mondiaal@bornem.be of op volgend postadres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.
Na afloop van het project bezorg je de bewijsstukken en het evaluatieformulier aan de consulent mondiaal beleid.

Bedrag

Een school, vereniging of organisatie die de visie van de Mondiale Raad onderschrijft en tijdig een ontvankelijke subsidieaanvraag indient, heeft recht op 50% van de totale bewezen kost van een project, met een maximum van 500 euro per aanvraag.


De stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur van de Mondiale Raad beslissen volgens de criteria of het ingediende project in aanmerking komt voor financiering en brengen advies over aan het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 mei 2001 en werd gepubliceerd op de website op 15 november 2013.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina