Bornemse mondiale verenigingen - subsidie

Bornemse verenigingen voor mondiale samenwerking met een permanent karakter en continue werking in Bornem komen in aanmerking voor een subsidie.

Voorwaarden

Zie subsidiereglement mondiaal beleid.

Procedure

Verenigingen kunnen tot 1 november een subsidieaanvraag voor werkingssubsidies indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het aanvraagformulier online in te vullen ofwel het worddocument ingevuld te bezorgen aan de wereldconsulent via mondiaal@bornem.be of op volgend adres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.

De Mondiale Raad bepaalt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en adviseert vervolgens het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

620 euro per jaar.

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 mei 2001 en werd gepubliceerd op de website op 15 november 2013.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina