Bornemse mondiale verenigingen - subsidie

Bornemse verenigingen voor mondiale samenwerking met een permanent karakter en continue werking in Bornem komen in aanmerking voor een subsidie.

Voorwaarden

Bornemse verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking met een permanent karakter en continue werking in Bornem kunnen jaarlijks een aanvraag doen voor een werkingssubsidie.

  1. De vereniging moet de aanvraag tot subsidie schriftelijk bezorgen vóór 1 november via het daartoe bestemde formulier.
  2. De vereniging moet aantonen dat zij een continue werking in Bornem heeft.
  3. De vereniging moet aantonen dat zij bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en actief bijdraagt aan het behalen van de SDG’s (Sustainable Development Goals).
  4. De vereniging is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad Bornem.
  5. De vereniging geeft verslag van haar activiteiten in de vergadering van de Mondiale Raad Bornem.

Procedure

Verenigingen kunnen tot 1 november een subsidieaanvraag voor werkingssubsidies indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het bijgevoegde aanvraagformulier te downloaden en ingevuld te bezorgen aan de wereldconsulent via mondiaal@bornem.be of op volgend adres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.

De Mondiale Raad bepaalt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en adviseert vervolgens het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

620 euro per jaar.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2017 inzake goedkeuring subsidiereglement Mondiaal Beleid en werd gepubliceerd op de website op 15 december 2017.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina