Bornemse mondiale verenigingen - subsidie

Bornemse verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking met een permanent karakter en continue werking in Bornem komen in aanmerking voor een subsidie.

 

Voorwaarden

Zie subsidiereglement mondiaal beleid.

 

Procedure

Verenigingen kunnen tot 1 november een subsidieaanvraag voor werkingssubsidies indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het aanvraagformulier online in te vullen ofwel het worddocument ingevuld te bezorgen aan de wereldconsulent via mondiaal@bornem.be of op volgend adres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.

De Mondiale Raad bepaalt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en adviseert vervolgens het college van burgemeester en schepenen.

 

Bedrag

620 euro per jaar.

 

Openingsuren & contact

Mondiaal Beleid

Tel. tel.
03 890 69 44
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
mondiaal@bornem.be

Deel deze pagina