GAS-boetes

Het politiereglement of Algemeen Bestuurlijke Politieverordening is hetzelfde in de drie gemeenten van de politiezone Klein-Brabant en vormt de basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie, of de GAS-boete. Het reglement bepaalt wat wel of niet kan op ons grondgebied. Je vindt er bijvoorbeeld bepalingen en regels voor het organiseren van feesten, regels over bepaald overlastgedrag, hoe je je moet gedragen op het openbaar domein, in parken, enzovoort. Waar je affiches mag ophangen, wanneer terrassen buiten mogen staan en of je vuurwerk mag afsteken.
Sinds 1 januari 2009 dient het politiereglement ondermeer als basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie. Voor alle overlast, vermeld in dit reglement, kan de politie een PV opstellen. Dit wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar van de intergemeentelijke vereniging GASAM. Deze beoordeelt de overtreding en kan een administratieve boete opleggen van max. 250 euro.

Er zijn ook nog een aantal bijzondere bestuurlijke politieverordeningen:

  • Kerkhoven - Begraafplaatsen
  • Kamerwoningen
  • Openbare domeinen
  • Publiek toegankelijke inrichtingen

Meer info

Algemeen Bestuurlijke Politieverordening
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 april 2021 en verscheen op 10 mei 2021 op de website.

PZ verordening brand
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 oktober 2017 en verscheen op 12 oktober 2017 op de website.

Bijzondere politieverordening betreffende verkeersinbreuken
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2017 en verscheen op 1 januari 2018 op de website.

Handhavingskader
Het reglement werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 28 mei 2018 en verscheen op 6 juni 2018 op de website.

Administratie GASAM

Maurits Sabbestraat 119

2800 Mechelen

Tel. 015 29 83 79

gasam@mechelen.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina