GAS-boetes

Het politiereglement of Algemeen Bestuurlijke Politieverordening is hetzelfde in de twee gemeenten van de politiezone Klein-Brabant en vormt de basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie, of de GAS-boete. Het reglement bepaalt wat wel of niet kan op ons grondgebied. Je vindt er bijvoorbeeld bepalingen en regels voor het organiseren van feesten, regels over bepaald overlastgedrag, hoe je je moet gedragen op het openbaar domein, in parken, enzovoort. Waar je affiches mag ophangen, wanneer terrassen buiten mogen staan en of je vuurwerk mag afsteken.
Sinds 1 januari 2009 dient het politiereglement onder meer als basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie. Voor alle overlast, vermeld in dit reglement, kan de politie een PV opstellen. Dit wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar van de intergemeentelijke vereniging GASAM. Deze beoordeelt de overtreding en kan een administratieve boete opleggen van max. 250 euro.

Er zijn ook nog een aantal bijzondere bestuurlijke politieverordeningen:

  • Kerkhoven - Begraafplaatsen
  • Kamerwoningen
  • Openbare domeinen
  • Publiek toegankelijke inrichtingen

Steden en gemeenten hebben sinds februari 2021 de mogelijkheid om voor beperkte snelheidsovertredingen een administratieve geldboete te bepalen. Hiervoor keurde de gemeenteraad op 14 december 2021 een bijzondere politieverordening goed.

Vanaf 1 januari 2022 worden hierdoor de beperkte snelheidsovertredingen in Bornem gesanctioneerd met een GAS-boete.

Voor de afhandeling van deze boetes werkt Bornem samen met de dienst GASAM van de stad Mechelen.

Als je meer informatie wenst over de overtreding zelf, kan je contact opnemen met GASAM Mechelen op het nummer 015 29 83 89 (9u-12u en 13u-17u) of via mail: snelheidsboete@mechelen.be

Als je een vraag hebt rond de betaling, kan je contact opnemen met onze financiële dienst via financien@bornem.be

Als je niet akkoord gaat met de overtreding, kan je hiervoor een schriftelijk verweer indienen. Je wordt dan omgeleid naar de website van de stad Mechelen, waar je het desbetreffende formulier kan invullen.

Voor je een vraag indient via het webformulier, neem je best eerst de FAQ eens door. De kans is groot dat je daar reeds een antwoord vindt.

Meer info

Algemeen Bestuurlijke Politieverordening
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 april 2021 en verscheen op 10 mei 2021 op de website.

PZ verordening brand
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 oktober 2017 en verscheen op 12 oktober 2017 op de website.

Bijzondere politieverordening betreffende verkeersinbreuken
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2017 en verscheen op 1 januari 2018 op de website.

Handhavingskader
Het reglement werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 28 mei 2018 en verscheen op 6 juni 2018 op de website.

Administratie GASAM

Maurits Sabbestraat 119

2800 Mechelen

Tel. 015 29 83 79

gasam@mechelen.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina