Stamboomonderzoek

Ben je op zoek naar je familiegeschiedenis of vraag je je af wie je grootouders waren? Om je eigen stamboom samen te stellen, beschikt de archiefdienst over een aantal hulpmiddelen zoals parochieregisters, registers burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Deze gegevens kunnen nog aangevuld worden met informatie uit het oude archief (bv. schepenregisters, rekeningen, …)
Personeel en vrijwilligers van de archiefdienst helpen je graag op weg bij je opzoekingen.

Onderaan vind je al een aantal indexen om de registers van de burgerlijke stand te raadplegen. Dit zijn alfabetische lijsten die door vrijwilligers werden samengesteld en geen gehele stambomen of samenstellingen van gezinnen. Om de originele bronnen en akten te bekijken, zal je nog altijd de leeszaal moeten bezoeken.

Parochieregisters
Het houden van registers van dopen, huwelijken en overlijdens werd door de kerk verplicht opgelegd in 1563. In vele gemeenten werd deze regel pas vanaf begin 17e eeuw opgevolgd.  In Bornem gaan de oudste registers terug tot 1613.
De originele en waardevolle registers worden ingescand, zodat je ze binnenkort digitaal in de leeszaal zal kunnen doorbladeren. Ondertussen kan je opzoekingen doen in veiligheidskopieën van de parochieregisters van Bornem (inclusief Branst), Hingene (inclusief Wintam, Eikevliet en Nattenhaasdonk), Mariekerke en Weert.

Burgerlijke stand
In 1796 (Franse periode) werd de burgerlijke stand ingevoerd. Gemeenten werden verplicht akten van geboorte, huwelijk en overlijden op te maken.
De originele registers worden bewaard bij de archiefdienst en de dienst burgerzaken. Ook deze worden ingescand en kan je binnenkort digitaal raadplegen.
Nu al kan je kopieën van de akten van 1797 tot ca.1915 in de leeszaal raadplegen. Hiervan werden jaarlijkse en tienjaarlijkse alfabetische namenlijsten samengesteld.


Bevolkingsregisters
In de bevolkingsregisters staat het resultaat van de tienjaarlijkse volkstellingen. Hierin vind je gezinssamenstellingen tijdens een bepaalde periode, geordend per wijk. Aankomsten vanuit en verhuizingen naar andere gemeenten staan hierin ook vermeld. De registers tussen 1820 en 1920 staan ook in de leeszaal ter beschikking voor opzoekingen.


Archiefbestanden en documentatie
Vrijwilligers houden in het archief nog heel nuttige informatie bij. Zo kan je er een heel uitgebreide databank van bidprentjes en overlijdensberichten raadplegen. Daarnaast zijn er door vrijwilligers al heel wat gezinssamenstellingen en repertoria uit de ruime regio aangemaakt, die het je een stuk gemakkelijker maken. Ook op internetsites vind je al heel wat genealogische gegevens. Een overzicht van alle bronnen vind je in pdf op deze pagina.
We raden je aan om alle internetgegevens steeds te controleren met de originele bronnen. Een bezoek aan het gemeentelijk archief is zeker een aanrader.
Je vindt er bovendien bijkomende documentatie en heemkundige publicaties en andere archiefdocumenten, zoals oude notulen van schepencollege of gemeenteraad, rekeningen van parochie of OCMW tot begin 16e eeuw, lokale krantenberichten, enz. die je familiegeschiedenis veel levendiger zullen maken.

De leeszaal van het gemeentelijk archief bevindt zich in het Landhuis, Boomstraat 1

Voorwaarden

Opzoekingen in de registers in de leeszaal zijn gratis en kan je zelf uitvoeren. Probeer je opzoekingen vooraf goed voor te bereiden of contacteer al even de archiefdienst om na te gaan welke gegevens je er kan vinden.

Voor raadpleging van registers jonger dan 100 jaar, hebt je echter een toestemming nodig van de rechtbank van eerste aanleg.  Recente gegevens en dossiers vind je op de diensten binnen het gemeentehuis en kan je niet via de archiefdienst opvragen.