Subsidiereglement voor (jeugd)sportverenigingen

Bornem wenst de werking van de lokale sportverenigingen te stimuleren. Samen met de sportraad werd het gemeentelijk subsidiereglement en het gemeentelijk jeugdsportsubsidiereglement voor Bornemse sportverenigingen opgesteld.

Voorwaarden

Iedere erkende Bornemse sportvereniging kan een subsidiedossier indienen. Specifiek voor jeugdsportsubsidies, moet de club ook aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie én moet de jeugdsportbegeleiding inbegrepen zijn in het lidgeld.

Procedure

Erkende Bornemse sportverenigingen krijgen jaarlijks in de maand juni een aanvraagdossier toegestuurd. Komt jouw sportvereniging in aanmerking voor subsidies, maar heb je geen aanvraagformulier ontvangen, neem dan contact op met de sportdienst: sportdienst@bornem.be, Barelstraat 111B, 2880 Bornem, tel. 03 889 65 00.

De ingevulde dossiers moeten ten laatste op 1 augustus terug bezorgd worden aan de sportdienst. De beoordeling gebeurd door de sportraad. Het advies van de sportraad wordt het college van burgemeester en schepenen voorgelegd, die in de loop van de maand oktober een beslissing hierover neemt.

Bedrag

Er wordt jaarlijks een krediet in de begroting ingeschreven dat verdeeld wordt onder de aanvragers op basis van een puntensysteem, zoals bepaald in het subsidiereglement.

Regelgeving

Het subsidiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 januari 2014 en werd gepubliceerd op de website op 16 januari 2014.

Openingsuren & contact

Sportcentrum Breeven

Tel. tel.
03 889 65 00
e-mail
sport@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 9 uur en 13 tot 20 uur

Minigolf

Tel. tel.
03 889 65 00
e-mail
sport@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 21 uur

Deel deze pagina