Werkingsubsidie socio-culturele verenigingen

E-loket

Hoe werkt het e-loket
 • Cultuurverenigingen volmacht tot betaling subsidies

  Formulier
 • Cultuurverenigingen: aanvraag basissubsidie

  Formulier
 • Cultuurverenigingen: aanvraag variabele subsidie harmonies

  Formulier
 • Cultuurverenigingen: aanvraag variabele subsidie koren en toneel

  Formulier
 • Cultuurverenigingen: aanvraag variabele subsidie socio-culturele verenigingen

  Formulier

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de vereniging erkend zijn door het gemeentebestuur als socio-culturele vereniging.

De vereniging moet één jaar actieve werking kunnen aantonen met minstens 1 open of 3 gesloten activiteiten en volledig autonoom zijn (geen onderafdeling of overkoepeling van een andere vereniging).

De vereniging krijgt deze subsidie als haar activiteiten een cultureel karakter hebben of gericht zijn op gemeenschapsvorming. De subsidie geldt voor de werking van het voorbije jaar.

Procedure

1. Vul de 3 aanvraagformulieren in, dien ze in via het e-loket en verzendt ze voor 31 januari.

 • een voor de basissubsidie;
 • een voor de variabele subsidie (opgelet, neem het formulier dat voor jouw werksoort van toepassing is);
 • de volmacht tot betaling waarop je  het rekeningnummer van de vereniging noteert.  Opgelet: dit moet bevestigd worden door 2 bestuursleden via hun handtekening.

Je kan de formulieren ook downloaden en voor 31 januari aan de cultuurdienst bezorgen.

2. De subsidies worden berekend en aan de cultuurraad ter nazicht voorgelegd.

3. Het college beslist over de subsidies in de loop van maart/april.

Bedrag

Om de sociaal-culturele verenigingen te ondersteunen in hun werking, voorziet onze gemeente in totaal 19.500 euro. Dit bedrag wordt gesplitst in een basissubsidie (25 % van het voorziene krediet) en een variabele subsidie (75% van het voorziene krediet).

De basissubsidie is een vast bedrag voor elke vereniging en schommelt tussen 50 en 70 euro. Het schommelt omdat het voorziene krediet wordt gedeeld door het aantal aanvragen.

De basissubsidie kan aangevuld worden met een variabele subsidie, op basis van een puntenstelsel.  Het bedrag dat je kan verwachten schommelt voor de podiumkunsten tussen 200 en 1000 euro en voor de socio-culturele verenigingen tussen 60 en 400 euro.
Volgende activiteiten komen hiervoor in aanmerking:

 • festivals, voordrachten, lezingen, toneel-, muziek-, zang- of andere culturele voorstellingen;
 • cursussen en gemeenschapsvormende activiteiten
 • vergaderingen en bijeenkomsten van bestuursleden komen niet in aanmerking omdat ze in de basissubsidie vervat zijn.

Meer info

 De subsidie wordt toegekend op basis van het reglement,  goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 februari 2015, gepubliceerd op de website op 12 februari 2015.

Openingsuren & contact

Cultuur

Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be

Deel deze pagina