Werkingsubsidie socio-culturele verenigingen

E-loket

Hoe werkt het e-loket
 • Cultuurverenigingen volmacht tot betaling subsidies

  Formulier
 • Cultuurverenigingen: aanvraag basissubsidie

  Formulier
 • Cultuurverenigingen: aanvraag variabele subsidie harmonies

  Formulier
 • Cultuurverenigingen: aanvraag variabele subsidie koren en toneel

  Formulier
 • Cultuurverenigingen: aanvraag variabele subsidie socio-culturele verenigingen

  Formulier

Ben je als vereniging erkend door de gemeente, dan kom je in aanmerking voor subsidiëring.
Om de sociaal-culturele verenigingen te ondersteunen in hun werking voorziet onze gemeente 19.500 euro.
Dit bedrag wordt gesplitst in een basissubsidie (25 % van het voorziene krediet) en een variabele subsidie (75% van het voorziene krediet).

De basistoelage is een vast bedrag voor elke vereniging: 4 875 euro wordt evenredig verdeeld onder het aantal aanvragen.De vereniging moet één jaar actieve werking kunnen aantonen met minstens 1 open of 3 gesloten activiteiten en volledig autonoom zijn (geen onderafdeling of overkoepeling van een andere vereniging).

De basissubsidie kan aangevuld worden met een variabele subsidie, op basis van een puntenstelsel.
Hier wordt de helft van het budget vastgelegd voor de podiumkunsten en de andere helft voor de socio-culturele verenigingen. Volgende activiteiten komen in aanmerking:
* festivals, voordrachten, lezingen, toneel-, muziek-, zang- of andere culturele voorstellingen,
* ook initiatieven met het oog op kwaliteit en vernieuwing van het aanbod worden extra gehonoreerd (bv. kadervorming);
* vergaderingen en bijeenkomsten van bestuursleden komen niet in aanmerking omdat ze in de basissubsidie vervat zijn.

Voorwaarden

Zie subsidiereglement

Procedure

Onderaan vind je de aanvraagformulieren per werksoort. Breng ze ten laatste op 31 januari binnen bij de balie van CC Ter Dilft (Inne Schilders). De aanvraag die je indient, gaat over de werking van het voorbije jaar.

 

Openingsuren & contact

Cultuur

Tel. tel.
03 890 69 49
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
cultuur@bornem.be

Deel deze pagina