Projectsubsidie socio-culturele initiatieven

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door elke erkende Bornemse vereniging en door afzonderlijke Bornemnaars, die een open cultureel project organiseren.

Een open cultureel project is een in tijd en omvang beperkt initiatief, dat voor iedereen toegankelijk is. Het is cultureel van aard, eenmalig en vernieuwend.

 

Voorwaarden

Onder open cultureel project wordt verstaan:

 • een in tijd en omvang beperkt initiatief met een duurtijd van max.12 maanden;
 • buiten de reguliere werking van de organisatoren;
 • dat voor iedereen toegankelijk is;
 • dat tot doel heeft: cultuurspreiding, cultuurparticipatie, cultuureducatie, cultuurcreatie, gemeenschapsvorming of zorg om erfgoed;
 • dat zich bij voorkeur afspeelt binnen de gemeentegrenzen;
 • dat bij voorkeur wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen autonome Bornemse organisatoren;
 • dat bij voorkeur een kennismaking met en toenadering tot diverse kunstdisciplines en/of culturen bewerkstelligt;
 • zuiver commerciële activiteiten worden uitgesloten.
 

Procedure

 1. Download het aanvraagformulier en bezorg het aan de cultuurdienst. Vergeet je handtekening niet te plaatsen! Of vul het e-formulier in.
  Doe dat ten minste 10 weken voor de aanvang van het project.
 2. Uw aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan het bestuur van de cultuurraad.
 3. Het college beslist over de toekenning en het subsidiebedrag en deelt dit mee aan de aanvrager.
 4. Ten laatste twee maanden na het initiatief, bezorgt de initiatiefnemer:
  - de rekening van inkomsten en uitgaven;
  - de facturen van de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd;
  - rekeningnummer van de vereniging.
 

Bedrag

De toelage bedraagt max. 1000 euro.
Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • huur van ruimten
 • kosten voor geschenken, attenties, prijzen, oorkonden, erepenningen, medailles,
 • uitgaven voor recepties en banketten

Kosten die wel in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • publiciteit en promotiekosten
 • uitkoopsommen voor culturele evenementen
 • huurkosten voor films, decors, kostuums, audiovisuele middelen en ander materiaal
 • publicatiekosten catalogus
 • verzekeringskosten
 

Meer info

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Leven en Welzijn, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem, 03 890 69 49, levenenwelzijn@bornem.be.

De projectsubsidie wordt toegekend op basis van het reglement cultuursubsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 februari 2015, gepubliceerd op de gemeentelijke website op 16 februari 2015.

 

Openingsuren & contact

Cultuur

Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be

Deel deze pagina