Geboorteakte

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Voor elk kind dat in onze gemeente geboren wordt, wordt een geboorteakte opgemaakt.

De geboorteakte bevat de volgende gegevens:

 • de naam.
 • de voornamen.
 • de geboorteplaats en geboortedatum van het kind.
 • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en geboortedatum van de moeder en eventueel de vader van het kind. 
 • de gegevens van de aangever.

Voorwaarden

In Bornem geboren zijn.

Wie buiten onze gemeente geboren is, kan terecht in zijn of haar geboortegemeente.

De volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen zonder volmacht van de betrokkene zelf:

 1. de persoon op wie de akte betrekking heeft
 2. openbare overheden
 3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 4. de wettelijk vertegenwoordiger
 5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
 6. erfgenamen
 7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid.

Een derde kan een uittreksel uit de geboorteakte afhalen, mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van de belanghebbende. Indien geen volmacht en identiteitskaart kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Procedure

Via het loket van de burgerlijke stand.

Via het digitaal loket.

 

Wat meebrengen

Identiteitskaart.

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina