Kinderen en jongeren: advies en begeleiding

Consultatiebureau Kind en Gezin

Adres: Lindestraat 136, Bornem

Tel.: 078 150 100 (Kind en Gezin-lijn)

Website: www.kindengezin.be

Openingsuren: elke dinsdagnamiddag en –avond, de 2de en 4de woensdagavond van de maand, de 1ste, 3de en 5de donderdagvoormiddag van de maand (liefst op afspraak, voor wegen en meten dient men geen afspraak te maken)

Aanbod: advies aan jonge ouders voor kinderen van 0 tot 3 jaar door arts, verpleegkundige en vrijwilligers.

 

Jeugddienst Bornem

Adres: Sint-Amandsesteenweg 41, Bornem

Tel.: 03 890 69 47

Fax : 03 890 60 31

E-mail: jeugd@bornem.be

Website: www.bornem.be

Openingsuren: maandag en woensdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 18 uur

dinsdag en donderdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

vrijdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Aanbod: organiseren van activiteiten (speelpleinwerking Swappas…), informatie en advies, begeleiding jeugdverenigingen.

Jongeren Informatie Punt Bornem (JIP)

Idem jeugddienst: het JIP heeft geen aparte permanentie, jongeren vinden informatie in de bibliotheek in de JIP-hoek maar kunnen persoonlijk naar de jeugddienst komen tijdens de openingsuren.

Aanbod: informatie over relaties en relaties en seksualiteit, verslaving, onderwijs, werk(loosheid), rechten en plichten (thuis, op school …), vrije tijd (kampplaatsen, jeugdherberg …), wonen, gezondheid.

 

Revalidatiecentrum Ter Linde

Adres: Kapelstraat 12,  Bornem

Tel.: 03 889 72 84

E-mail: directie@revaterlinde.be

Aanbod:

Onderzoek en ambulante therapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Belangrijke problematieken: ontwikkelingsachterstand, leerachterstand, mentale achterstand, randbegaafdheid, ADHD, autisme, gedragsstoornissen.

 

CLB Rivierenland Vestiging Bornem

 Adres: Lindestraat 123A, Bornem

Tel.: 03 889 24 37

E-mail: leen.smet@clbrivierenland.be

Website: www.clbrivierenland.be

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding Mechelen-Rupel “Het kompas”

Vestiging Willebroek

Adres: Overwinningsstraat 15, 2830 Willebroek

Tel.: 03 886 76 04

Fax : 03 886 12 08

E-mail: rumst@clbkompas.be

Website: www.clbkompas.be

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, op maandag ook tot 19 uur

Aanbod: informatie, hulp en begeleiding m.b.t. preventieve gezondheidszorg, leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren (uitgebreide info op de website).

 

Jongerenaanbod van het CAW (JAC) van Boom Mechelen Lier vzw

Adres: Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen

Tel.: 015 695 695

E-mail:  jac@cawboommechelenlier.be

Website: www.cawboommechelenlier.be

Je kan je vraag ook telefonisch of via e-mail stellen. Daarnaast kan je ook chatten met een hulpverlener. Er zijn aparte chatruimtes voor volwassenen en jongeren op onze website.

 Aanbod: informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25 jaar.

 

 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont – Mechelen (CGG)

Adres: Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen

Tel.: 015 42 08 32

Fax: 015 42 05 05

E-mail: mechelen@cggdepont.be

Website : www.cggdepont.be

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, avondconsultaties zijn mogelijk

Aanbod: preventie en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met psychologische problemen en psychiatrische stoornissen. Preventief wordt vooral gewerkt rond drugs en zelfmoord. Bovendien is er een werking voor kinderen en jongeren met Problemen Op School (PrOS). In alle CGG wordt per gesprek 11 Euro gevraagd. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per gesprek 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons. Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of organisatie. Aanmeldingen verlopen liefst telefonisch; in overleg wordt een afspraak gemaakt. Voor uitgebreide info: zie website.

 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender – Therapiecentrum

Adres: Antwerpsesteenweg 187 bus1,  9100 Sint-Niklaas

Tel.: 078 35 34 35

Fax: 03 760 00 59

E-mail: sintniklaas@cggwaasendender.be

Website : www.cggwaasendender.be

Openingsuren: elke werkdag tussen 9 en 17 uur, ’s avonds op afspraak, binnenspringen of telefoneren om afspraak te maken.

Aanbod: hulp bij ernstige psychologische en psychiatrische problemen, voor jongeren tot 18 jaar, problemen: gedragsmoeilijkheden, persoonlijkheidsproblemen, bedwateren, zenuwachtigheid, angsten, stotteren, tics, puberteitsproblemen, seksuele moeilijkheden, seksueel misbruik, schoolproblemen, aanpassingsproblemen. Alcohol en drugsproblematiek.

 

Dagcentrum De Sleutel - Mechelen

Adres: F. De Merodestraat 20, 2800 Mechelen

Tel.: 015 20 09 64  

Fax: 015 20 09 65

E-mail: dcm.info@fracarita.org

Website: www.desleutel.be

Openingsuren

 Maandag en dinsdag:   10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur

Woensdag: van 13 tot 21 uur

Donderdag: van 10 tot 12 uur en  van 13 tot 19 uur 

Vrijdag: van 10 tot 18 uur

Aanbod: voor mensen verslaafd aan illegale drugs. Aandacht voor jonge beginnende druggebruikers voor wie experimenteren escaleert naar misbruik en afhankelijkheid; helpen bij het vroegtijdig ontdekken en tot staan brengen van beginnende verslaving; substitutiebehandeling, oriëntatie, individuele behandeling, gezins- en familiebegeleiding, werkgelegenheid, outreaching, zelfhulpgroep.

 

Opvoedingswinkel ’t Oud Moederhuis - Mechelen

Adres: Maurits Sabbestraat 119,  2800 Mechelen

Tel.: 015 29 83 27  

Openingsuren:

Maandag: van 13 tot 19.30 uur

Woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Vrijdag: van 9 tot 12 uur of op afspraak

E-mail: opvoedingswinkel@mechelen.be

Website : www.mechelen.be/opvoedingswinkel

Aanbod: je kan er terecht met vragen over opvoeden van kinderen. De medewerkers luisteren, geven advies en zoeken samen met jou naar een passend antwoord op je vragen; Iedereen kan er terecht ivm opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar. Ook telefonisch.

 

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning CKG – Willebroek

Adres: Kapelstraat 4, 2830 Willebroek

Tel: 03 866 57 89 of 0498 91 76 20

Website: www.ckgmechelen.be

Aanbod: Preventieve begeleiding, opvang en ondersteuning van elk gezin met kinderen van 0 tot 12 jaar, voor zover zij basisonderwijs genieten, dat door opvoedingsproblemen of een plotse gebeurtenis nood heeft aan ondersteuning en begeleiding bij de opvoeding van de kinderen.

 

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
Fax fax
03 890 60 89
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

In de namiddag enkel op afspraak.

 

Deel deze pagina