Kinderen en jongeren: advies en begeleiding

Consultatiebureau Kind en Gezin

Lindestraat 136, Bornem
078 150 100 (Kind en Gezin-lijn)
www.kindengezin.be

 • Op afspraak.

Advies aan jonge ouders voor kinderen van 0 tot 3 jaar door arts, verpleegkundige en vrijwilligers.

Jeugddienst Bornem

Barelstraat 111 b, Bornem
03 890 69 47
jeugddienst@bornem.be
www.bornem.be

 • Maandag en woensdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 18 uur
 • Dinsdag en donderdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur
 • Vrijdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Organiseren van activiteiten (speelpleinwerking Swappas…), informatie en advies, begeleiding jeugdverenigingen.

Jongeren Informatie Punt Bornem (JIP)

Idem jeugddienst: het JIP heeft geen aparte permanentie, jongeren vinden informatie in de bibliotheek in de JIP-hoek, maar kunnen persoonlijk naar de jeugddienst komen tijdens de openingsuren.
Informatie over relaties en relaties en seksualiteit, verslaving, onderwijs, werk(loosheid), rechten en plichten (thuis, op school …), vrije tijd (kampplaatsen, jeugdherberg …), wonen, gezondheid.

Revalidatiecentrum Ter Linde

Kapelstraat 12,  Bornem
03 889 72 84
admin@revaterlinde.be

Onderzoek en ambulante therapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar.Belangrijke problematieken: ontwikkelingsachterstand, leerachterstand, mentale achterstand, randbegaafdheid, ADHD, autisme, gedragsstoornissen.

Centrum voor leerlingenbegeleiding Mechelen-Rupel “Het kompas”

Vijfhoek 1 A, Mechelen
015 41 89 11 of contact via school
www.clbkompas.be

 • Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, op maandag ook tot 19 uur

Informatie, hulp en begeleiding m.b.t. preventieve gezondheidszorg, leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren (uitgebreide info op de website).

Jongerenaanbod van het CAW (JAC) van Boom Mechelen Lier vzw

C. Silvertopstrtaat 15, te Boom of Pastorijstraat 1, te Willebroek
0800 13 500
onthaal@cawboommechelenlier.be
www.caw.be

Vragen en afspraak maken via website. Daarnaast kan je ook chatten met een hulpverlener. Er zijn aparte chatruimtes voor volwassenen en jongeren op onze website.Informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25 jaar.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont – Mechelen (CGG)

C. Silvertopstraat 15, te Boom
03 844 05 43
boom@cggdepont.be
www.cggdepont.be

 • Maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, avondconsultaties zijn mogelijk

Preventie en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met psychologische problemen en psychiatrische stoornissen. Preventief wordt vooral gewerkt rond drugs en zelfmoord. Bovendien is er een werking voor kinderen en jongeren met Problemen Op School (PrOS). In alle CGG wordt per gesprek 11 Euro gevraagd. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per gesprek 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons. Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of organisatie. Aanmeldingen verlopen liefst telefonisch; in overleg wordt een afspraak gemaakt. Voor uitgebreide info: zie website.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender – Therapiecentrum

Antwerpsesteenweg 187 bus1,  9100 Sint-Niklaas
078 35 34 35
sintniklaas@cggwaasendender.be
www.cggwaasendender.be

 • Elke werkdag geopend tussen 9 en 17 uur, ’s avonds op afspraak, binnenspringen of telefoneren om afspraak te maken.

Hulp bij ernstige psychologische en psychiatrische problemen, voor jongeren tot 18 jaar, problemen: gedragsmoeilijkheden, persoonlijkheidsproblemen, bedwateren, zenuwachtigheid, angsten, stotteren, tics, puberteitsproblemen, seksuele moeilijkheden, seksueel misbruik, schoolproblemen, aanpassingsproblemen. Alcohol en drugsproblematiek.

Dagcentrum De Sleutel - Mechelen

F. De Merodestraat 20, 2800 Mechelen
015 20 09 64
dcm.info@fracarita.org 
www.desleutel.be

 • Maandag en dinsdag: 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur
 • Woensdag: 13 tot 21 uur
 • Donderdag: 10 tot 12 uur en  van 13 tot 19 uur 
 • Vrijdag: 10 tot 18 uur

Voor mensen verslaafd aan illegale drugs. Aandacht voor jonge beginnende druggebruikers voor wie experimenteren escaleert naar misbruik en afhankelijkheid; helpen bij het vroegtijdig ontdekken en tot staan brengen van beginnende verslaving; substitutiebehandeling, oriëntatie, individuele behandeling, gezins- en familiebegeleiding, werkgelegenheid, outreaching, zelfhulpgroep.

Opvoedingswinkel - Mechelen

Lange Schipstraat 27 te Mechelen
015 44 52 42
opvoedingswinkel@mechelen.be
www.mechelen.be/opvoedingswinkel

 • Maandag: gesloten
 • Dinsdag: 9.30 tot 12u
 • Woensdag: 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
 • Donderdag: 16 tot 18.30 uur
 • Vrijdag: gesloten

Je kan er terecht met vragen over opvoeden van kinderen. De medewerkers luisteren, geven advies en zoeken samen met jou naar een passend antwoord op je vragen; Iedereen kan er terecht ivm opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar. Ook telefonisch.

Opvoedingswinkel (CKG) – Willebroek

Kapelstraat 4, 2830 Willebroek
015 44 52 42, enkel op afspraak via telefoonnummer Mechelen

 • Donderdag: 9 tot 12 uur

Tripel P

Kapelstraat 4, 2830 Willebroek
03 866 57 89

Triple P is een programma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar.

Jongeren Advies Centrum JAC

Hoofdzetel Sint-Katelijnestraat 57, 2800 Mechelen
015 33 70 12
jac@cawboommechelenlier.be
www.caw.be/jac

JAC Puurs-Sint-Amands, Fortbaan 8 
JAC Willebroek, Pastorijstraat 1
JAC Boom, C.Silvertopstraat 15
op afspraak
015 695 695

Jongeren zijn is niet altijd gemakkelijk, er gaat van alles in je hoofd om. Soms kan je terecht bij vrienden en familie, of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt en iedereen heeft recht op een goede hulp. Blijf er niet mee zitten en kom naar het JAC.

Hulplijn 1712

1712
www.1712.be

 • Telefonisch elke werkdag van 9 tot 17 uur
 • Chatten op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 19 uur

Iedereen kan gratis en anoniem de hulplijn contacteren bij vragen over geweld en wordt bemand door professionele hulpverleners van het Centra Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

1 Gezin 1 Plan

De Eerstelijnpsycholoog (ELP) van 1 gezin 1 plan biedt gratis psychologische hulp aan kinderen, jongeren en hun gezin. Samen met jou bekijkt de ELP wat precies jouw hulpvraag is. Indien we kunnen helpen, gaan we kortdurend, kracht- en oplossingsgericht aan de slag. Wanneer er toch meer ondersteuning nodig is, zoekt de ELP mee naar gepaste hulp.

"Hoe kan ik mijn kind helpen zijn angsten te overwinnen? Ik voel me de laatste tijd niet goed in mijn vel, wat kan ik doen? Ik kan me soms zo verdrietig voelen, is dat normaal? Hoe kan ik terug sterk in mijn schoenen leren staan? Ik vraag me af of mijn kind zijn gedrag past bij de ontwikkeling of is er meer aan de hand?...."

Hoe aanmelden?
ELP.Willebroek@cggdepont.be
0473 70 09 96

https://jeugdhulptrawant.be/1gezin1plan.php

Meer info

Een overzicht kan je ook in bijlage openen.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina