Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde

Het verhaal van dit kasteel is ontegensprekelijk verbonden met de aanwezigheid van de Schelde en begint bij de Romeinse periode. Volgens de overlevering zou er toen op de plaats van de huidige kasteelsite een  wacht- of uitkijktoren zijn gebouwd aan de Schelde. Tijdens de 9de en 10de eeuw richtte men er een feodale burcht op als verdediging tegen de invallen van de Noormannen. Enkele funderingen en muuredelen uit de 11de eeuw bleven bewaard. Nadien deed het gebouw dienst als verblijfplaats van de heren van Bornem.

Pedro Coloma

Toen de Scheldebedding zich verplaatste, kwam het kasteel aan een dode arm te liggen. Het strategisch belang van de burcht verminderde en ook het centrum van de gemeente werd niet langer bereikbaar langs het water. Met de komst van de Spaanse edelman Pedro Coloma, die het domein aankocht in 1586, begon een nieuw hoofdstuk voor de geschiedenis van Bornem en die van het kasteel.

Tijdens de 17de eeuw had het nieuwe renaissancekasteel veel te lijden onder oorlogsgeweld. De oude centrale burchttoren werd in 1687 gesloopt.

Sinds 1780 is het domein eigendom van de familie de Marnix. Graaf Ferdinand Jozef liet in 1880 het bouwvallig geworden slot van Pedro Coloma slopen. Hendrik Beyaert maakte de plannen voor de volledige verbouwing van het kasteel met bijgebouwen, die na de dood van Beyaert werden voltooid door E. Janlet.

In 1894 herrees het huidige massief aandoende kasteel dat dubbel omgracht is en aansluiting vindt bij de neogotiek. Het interieur beschikt over een rijke verzameling kunstschatten zoals schilderijen, meubelen, kantwerk en Chinees porselein. De gerestaureerde bibliotheek bevat ondermeer een fraaie collectie handgeschreven boeken. De toegangsbrug met twee wachttorentjes dateert van 1895. De bijgebouwen in baksteen zijn gelegen binnen de eerste omgrachting en vormen als het ware een minidorp. Ze zijn momenteel ingericht als museum voor koetsen en attributen voor het optuigen van paarden.

Beschermd: MB 13/03/1979

Beschermd poortgebouw, toegangsbrug en bijgebouwen:  MB 13/02/1998

Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde

Openingsuren & contact

Deel deze pagina