Crypte Onze-Lieve-Vrouw

Onder het koor van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius bevindt zich een waardevolle Romaanse crypte of krocht, die is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Krocht en die reeds in 1252 als een oude bedevaartplaats wordt vermeld. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw dateert van 1594. De legende, verbonden aan het beeld, vond zijn inspiratie in de natuurrampen waarmee de bewoners van de Scheldepolders herhaaldelijk werden geconfronteerd.  Op 15 februari 1551 bezweken de dijken van de Schelde onder het gebeuk van hevige vloedstormen. Het gehucht Buitenland overstroomde volledig. De polderbevolking die tegen dit natuurgeweld machteloos stond, wendde zich biddend tot Onze-Lieve-Vrouw. Onmiddellijk bedaarde de storm en een witte duif streek neer op de hand van het beeld. Vandaar dat Onze-Lieve-Vrouw van de Krocht wordt afgebeeld met een zilveren duif op de hand.


De crypte heeft het uitzicht van een klein overwelfde kapel met zware zuilen en ingebouwde pijlers in Doornikse hardsteen. Het gewelf is in de 19de eeuw met geometrische en vegetale motieven beschilderd. In een zijnis bevindt zich de marmeren graftombe van Pedro Coloma, die in 1621 als heer van Bornem stierf.
In 1988 werd de crypte grondig gerestaureerd.

Beschermd: KB 19/01/1935

 

Koorkrypte

Openingsuren & contact

Deel deze pagina