Sas op de Oude Schelde

Het Sas op de Oude Schelde is het oudste waterbouwkundig kunstwerk in ons land. Het werd in 1592 gebouwd tussen de nieuwe loop van de Schelde en de Oude Schelde. Pedro Coloma, toenmalig landsheer, liet de sluis bouwen om de Oude Schelde terug  toegankelijk te maken voor schepen tot in Bornem-centrrum. Beurtschippers konden aanmeren aan de kaai in de Rijkenhoek en dit betekende een economische en culturele heropbloei. Tot 1950 werd hout uit Bornem over de Oude Schelde via het sas naar de scheepswerf van Temse vervoerd en van de steenbakkerijen uit de Rupelstreek werden dan weer steenschepen via het sas naar de kaai van Bornem getrokken. In 1961 raakte het sas in onbruik omdat twee stellen sasdeuren bij giertij werden vernietigd en omdat er een vaste dijk werd gebouwd.

 

In 2001 werden het sas en zijn omgeving volledig gerestaureerd. De derde ontbrekende poort werd terug aangebracht. Niet alleen de sluis zelf, de saskil en het bruggetje van de zijweg werden vernieuwd, maar ook de bijna intact gebleven omgeving zijn van grote esthetische en historische waarde. De bodem bleef onaangeroerd, aangezien het een prachtige blauwe steen betreft met tekening.

Beschermd monument: MB 18/11/1991

Sas Weert.JPG

Openingsuren & contact

Deel deze pagina