Geslachtswijziging

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe transgenderwet in werking getreden.

De aangifte gebeurt door het overhandigen van een verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De wilsautonomie van de betrokkene primeert, medische attesten of een sterilisatie zijn niet meer nodig. 

Indien de procureur geen negatief advies uitbrengt kan de betrokkene tussen de drie en zes maanden na de eerste aangifte opnieuw verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en een bevestigende verklaring afleggen. Op dat moment wordt de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opgemaakt.

Voorwaarden

De aanvrager moet originele verklaringen van een psychiater en van een chirurg voorleggen waaruit blijkt:

  • dat er sprake is van de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging van de betrokkene tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat in zijn geboorteakte vermeld is,
  • dat er een (fysieke) geslachtaanpassing ondergaan werd, die de betrokkene in overeenstemming bracht met dat andere geslacht,
  • dat de betrokkene niet meer in staat is om in overeenstemming met het vroegere geslacht kinderen te verwekken of te krijgen.

Procedure

De aanvraag moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is in het bevolking- of vreemdelingenregister.

Bij de aangifte worden de voorgelegde documenten nagekeken en van de aangifte wordt een verklaring opgesteld. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt binnen de 3 dagen de Procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg in kennis. Wanneer de Procureur des Konings binnen de 90 dagen na de kennisgeving van de verklaring geen beroep heeft ingesteld, wordt de verklaring overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand.

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Bedrag

Gratis.

Voornaamswijziging die dit met zich meebrengt: 5 euro.

Tarieven zijn geldig vanaf 01/01/2020.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Ook telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Deel deze pagina