Kerk Sint-Stevens Hingene

De Sint-Stefanuskerk is bouwkundig samengesteld uit elementen van alle belangrijke kunststromingen die de kerkelijke architectuur in Vlaanderen kenmerkten gedurende de Middeleeuwen. Zowel de romaanse stijl, de gotiek, de barok als de neogotiek zijn vertegenwoordigd.

De huidige bakstenen kerk met driebeukig schip, koor en kruisbeuk dateert uit 1900. De architect was J. Caluwaers. Belangrijk zijn echter de gedeelten van de vroegere kerk(en), die bij de nieuwe kerk werden geïncorporeerd. De zandstenen toren uit de 12de eeuw is, met uitzondering van de hoogste klokkenverdiepingen, een restant van de Romaanse kerk. Het bak- en zandstenen koortje dat op de toren aansluit is 15de eeuws en gotisch. De gedeeltelijk bewaarde kruisbeuk is een barokke toevoeging uit 1687.

Aan de achterkant van de oude kerk bevindt zich de grafkelder van de familie d ‘Ursel. Eveneens een ontwerp van de Eikevlietenaar J. Caluwaers.

 

Beschermd: KB 03/07/1942

Kerk Hingene

Openingsuren & contact

Deel deze pagina