Uittreksel strafregister

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus je eventuele strafrechterlijk verleden.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Hierin wordt enkel rekening gehouden met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het strafregister van de persoon. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Modellen

Er zijn drie soorten uittreksels:

 • Model 1 (art. 596.1): een uittreksel om een activiteit of een beroep uit te mogen oefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.  Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een jachtverlof, voor taxichauffeurs, voor slijters van dranken, voor campinguitbaters, voor veiligheidsfuncties …  Wij beschikken over een volledige lijst, en zullen nakijken of de activiteit of het beroep op deze lijst voorkomt.
 • Model 1 (art. 595): het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.
 • Model 2 (art. 596.2): vraag je aan om een activiteit uit te oefenen die valt onder een van volgende themagebieden:
  • opvoeding 
  • psycho-medisch-sociale begeleiding 
  • hulpverlening aan de jeugd 
  • kinderbescherming 
  • animatie van minderjarigen 
  • begeleiding van minderjarigen

Procedure

Je kan het enkel aanvragen voor:   

 • jezelf (ook wanneer je afgeschreven bent naar het buitenland met een laatste adres in Bornem of wanneer je geschrapt bent met een laatste adres in Bornem); 

Je kan dit document aanvragen op 2 manieren: 

 • via het e-loket
 • via e-mail (burgerzaken@bornem.be) (gelieve te vermelden waarvoor je het nodig hebt). Indien je het per e-mail vraagt, gelieve te vermelden of we het mogen versturen per post (lange wachttijd) of dat je het aan het onthaal van het gemeentehuis komt afhalen.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Ook telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Deel deze pagina