Uittreksel strafregister

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus je eventuele strafrechterlijke verleden.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Hierin wordt enkel rekening gehouden met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het strafregister van de persoon. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Modellen

Er zijn drie soorten uittreksels:

 • Model 1 (art. 596.1): een uittreksel om een activiteit of een beroep uit te mogen oefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.  Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een jachtverlof, voor taxichauffeurs, voor slijters van dranken, voor campinguitbaters, voor veiligheidsfuncties …  Wij beschikken over een volledige lijst, en zullen nakijken of de activiteit of het beroep op deze lijst voorkomt.
 • Model 1 (art. 595): het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.
 • Model 2 (art. 596.2): vraag je aan om een activiteit uit te oefenen die valt onder een van volgende themagebieden:
  • opvoeding 
  • psycho-medisch-sociale begeleiding 
  • hulpverlening aan de jeugd 
  • kinderbescherming 
  • animatie van minderjarigen 
  • begeleiding van minderjarigen

 

Procedure

Je kan het aanvragen voor:   

 • jezelf (ook wanneer je afgeschreven bent naar het buitenland met een laatste adres in Bornem of wanneer je geschrapt bent met een laatste adres in Bornem); 
 • een andere persoon. Je moet wel beschikken over een geschreven volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de persoon; 
 • een overleden persoon met zijn/haar laatste adres in Bornem, tot twee jaar na het overlijden (enkel door de bloedverwanten).

Je kan het aanvragen via die dienst burgerzaken. Je krijgt het attest meteen mee. Een attest bestemd voor het buitenland moet door de burgemeester ondertekend worden en kan je de volgende dag afhalen. 

Indien je het aanvraagt via het e-loket, wordt het document je thuis bezorgd via post.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart
 • volmacht + kopie identiteitskaart

 

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina