Kapel Sint-Rochus

Deze kapel werd in 1834 gebouwd op kosten van de familie De Smet. Het jaar voordien werd in Bornem het broederschap van Sint-Rochus opgericht. De kapel lokte in tijden van besmettelijke ziekten veel bedevaarders. De heilige Rochus moet in Bornem veel vereerders gehad hebben, vermits in de kerk zelf ook nog twee beelden en een vaandel van deze Heilige te vinden zijn, waarvan er één erg waardevol is.

Beschermd: MB 13/11/1997

Kapel Sint-Rochus

Openingsuren & contact

Deel deze pagina