Pastorie Bornem

De pastorie is gebouwd omstreeks 1775.  Het is een dubbelhuis met een sterk symmetrisch opgevatte gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen. De steekboogdeur in arduinen omlijsting bevat merktekens van 1777. De houten deur dateert vermoedelijk van 1887. De voortuin met ijzeren hek pas van 1890.

De pastorij is niet als individueel monument beschermd, maar als onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Het Kardinaal Cardijnplein was tot 1905 een kerkhof. Naast de verschillende gebouwen bevat het een gedenkteken uit 1898, opgericht ter herdenking van 100 jaar Boerenkrijg. Het is een bronzen beeld van Hendrik Van Perck.

Verder staat er nog een oorlogsmonument voor de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Dit monument dateert van 1934 en werd gemaakt door Herman De Cuyper. Het monument bestaat uit twee delen: onderaan staat een moeder met haar gesneuvelde zoon in haar handen, bovenaan staat Christus.

Beschermd dorpsgezicht: MB 20/01/1998

Pastorij_Bornem.JPG

Openingsuren & contact

Deel deze pagina