Bibliotheek van de Abdij van Bornem

De Abdij van Bornem bevat een uitzonderlijk stukje erfgoed. Dit wordt beheerd door de gemeente én is te bezoeken. Geprikkeld? Plan dan zeker je bezoek in.

De bibliotheek van de Abdij van Bornem is één van de belangrijkste erfgoedbibliotheken van de provincie Antwerpen. De collectie bevat meer dan 34.000 werken waaronder een belangrijk aantal handschriften, incunabelen en postincunabelen. De bibliotheek bevat onder meer een belangrijk aantal oude drukken over de Heilige Bernardus en de Cisterciënzerorde.

De bibliotheek werd ontworpen door Jozef Schadde en gebouwd in 1872. Ze?heeft twee verdiepingen en is een echte pronkbibliotheek. Oorspronkelijk stonden er in het midden twee rijen zware houten lezenaars met schuin oplopend blad waarop men de zware folianten comfortabel kon lezen. 

Collecties

De meeste kloosterbibliotheken hadden vrij gelijkaardige collecties. Men vond er uiteraard de standaardwerken uit de christelijke literatuur zoals de Bijbel en de werken van de kerkvaders. Daarnaast bevatte een goede kloosterbibliotheek ook werken over filosofie en natuurkunde, taal en ethiek, Romeins recht en canoniek recht, enzovoort. De bibliotheek stond open voor de monniken en novicen om de nodige achtergrond te verschaffen bij hun studie en opleiding.

Anders dan privéverzamelingen waren abdijbibliotheken niet afhankelijk van het wel en wee van hun eigenaar. Ze gingen niet verloren of werden niet verdeeld tussen de erfgenamen en verspreid bij diens dood. Integendeel: ze waren zeer stabiel en bleven aangroeien in de loop der tijden. Op die manier konden ze uitgroeien tot ware schatkamers van onze westerse cultuur.

Bibliothecarissen zoals pater Edmundus de Fierlant en pater Benedictus van Doninck bouwden het boekenbezit uit en stelden een degelijke verzameling samen met talrijke zeldzame werken. De verzameling van werken over de Cisterciënzerorde vestigden de faam van de bibliotheek. 

Bibliotheek Sint-Bernardusabdij

Openingsuren & contact

Deel deze pagina