Sociaal-pedagogische - toelage

Neem je thuis de verzorging en opvoeding van een zwaar gehandicapt kind op jou? Vraag dan de gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage aan.

Voorwaarden

Je verzorgt thuis minstens één zwaar gehandicapt kind (lichamelijk of geestelijk). Het kind mag niet in een internaat geplaatst zijn, noch een beroepsinkomen genieten.
De leeftijd van één jaar moet bereikt zijn en mag die van 25 jaar niet overschreden hebben op het ogenblik van de aanvraag.

Wat meebrengen

  • Je vraagt de toelage aan door een standaardformulier in te dienen dat je opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen. De eerste keer dat je de aanvraag indient, kan je het formulier afhalen in het Sociaal Huis of downloaden.
  • Je dient het aanvraagformulier jaarlijks opnieuw in te vullen en terug te sturen, samen met de nodige bewijsstukken.
  • Stuur de nodige bewijsstukken mee waaruit blijkt dat de handicap meer dan 66% bedraagt of 4 punten in de eerste pijler. Ook het eventuele¬†bewijs van de uitkering van de verhoogde kinderbijslag of van enige andere vorm van tegemoetkoming aan gehandicapten toegekend door de FOD Sociale Zekerheid Brussel kan je meesturen.

Bedrag

De jaarlijkse toelage bedraagt 175 euro per kind.

Regelgeving

De toelage werd goedgekeurd op de raad van december 2013 en werd gepubliceerd op de website op 1 januari 2014.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina