Psycho-medische instituten en dienstverleningscentra toelage

Psycho-medische instituten en dienstverleningscentra die dagelijks instaan voor de begeleiding en opvoeding van jongeren met een beperking of waar kinderen verblijven (internaat), kunnen een toelage krijgen voor Bornemse personen met een beperking.

Voorwaarden

De gemeente verleent een subsidie aan instituten voor personen met een beperking die wonen in Bornem, waar zij dagelijks instaan voor de begeleiding en opvoeding van jongeren met een beperking.

Procedure

Je stuurt je aanvraag per brief naar het Sociaal Huis ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Broekstraat 40b in 2880 Bornem, met vermelding van het rijksregisternummer van de betrokken personen.

Bedrag

De jaarlijkse toelage bedraagt 50 euro per persoon.

Regelgeving

De toelage wordt jaarlijks nominatief in het budget van de gemeente opgenomen.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina